Organisaatio/hanke: Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelma (Vipuvoimaa EU:lta 2014–2020) (3)

Suomen rakennerahasto-ohjelmassa vuosille 2014-2020
on viisi toimintalinjaa, joilla tuetaan
erityisesti pk-yritysten kilpailukykyä ja
työllistymistä. Läpileikkaavana teemana
on vähähiilisen talouden edistäminen.

www.rakennerahastot.fi/kestavaa-kasvua-ja-tyota-2014-2020-ohjelma