Organisaatio/hanke: Arcada (1)

Yrkeshögskolan Arcada on ruotsinkielinen ammattikorkeakoulu ja sijaitsee Helsingissä. Arcadassa katsomme kestävyyttä laajasta näkökulmasta – taloudellinen, kulttuurinen ja sosiaalinen kestävyys ovat ratkaisevia. Kestävä kehitys on ollut strateginen valinta 2000-luvun alusta. Strateginen painopisteemme tutkimuksessa on löytää älykkäitä ja maailmanlaajuisesti merkityksellisiä ratkaisuja. Kärkihankkeitamme ovat mm. kiertotalous. TKI-toiminnalla haluamme osallistua YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen.

   www.arcada.fi