Kiertotalouden ratkaisuja yrityksiin opiskelijoiden avulla

Kuvassa ryhmä opiskelijoita seisoo talvivaatteissa rivissä hymyillen kameralle
Arcadan kurssin opiskelijoita tutustumassa VTT:n Bioruukin toimintaan.

Arcadan kiertotalouden indikaattorit -kurssilla opiskelijat laskivat kiertotalouden mittareita olemassa oleville yrityksille. Yhteistyö yritysten kanssa oli myös osa kansallista REACT projektia, jossa SME yritysten vihreää siirtymää tuetaan koulutuksen ja ja työpajojen avuin. Kurssi järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2023. Kiertotalouden indikaattorit ryhmässä on 30 insinööriopiskelijaa, ja sama kurssi järjestetään vuosittain.

Opiskelijaryhmät kartoittivat yritysten tärkeimmät kiertotalousindikaattorit, ja laskivat matemaattisen mallinnuksen avulla teoreettisen arvon pienyrityksille. Tämän jälkeen opiskelijat auttoivat yrityksiä myös löytämään kiertotalouden ratkaisuja ja laskivat uudelleen, kuinka paljon yritysten kiertotalousaste kasvaa muutosten avulla.

Opiskelijoiden ja yritysten yhteistyössä opiskelijat saivat mahdollisuuden tutustua oikeisiin kiertotalouden haasteisiin ja yritykset saivat näin tukea kiertotalouteen siirtymisessä. Yhteistyöhön osallistui 4 suomalaista pk-yritystä. Mukana olevat yritykset edustivat rakennus-, ruoantuotanto- ja tekstiilialoja.

Ratkaisuja löydettiin mm. korjausrakentamisen puolelta. Chris Craft Oy on yritys, joka keskittyy asuntojen remontoimiseen. Opiskelijoiden avulla yrityksen materiaalivirrat analysoitiin, ja yrityksen kiertotalousasteen laskettiin olevan n. 15 %. Yhteistyön aikana löydettiin parannusehdotuksia, mm. kuparilangan, puun, kuitulevyjen, betonin sekä kosteiden tilojen keraamilaattojen uudelleen käyttämisessä. Kiertotaloussuunnitelman avulla uusi teoreettinen kiertotalousaste oli mahdollista nostaa yli 24 %, mikäli yritys ottaa uudistukset käyttöönsä. Kiertotalousperiaatteiden käyttöön ottamista hidastaa kuitenkin rakennusmateriaalien tilanpuute/yrityspalvelujen tarjoajat sekä manuaalisen purkamisen hitaus, joka on edellytyksenä että purkujäte voidaan jatko käyttää. Chris Craft Oy on saanut myös apua asiakkaidensa neuvontaan, jossa uuden materiaalin sijaan kannustetaan ja ohjeistetaan kunnostamaan vanhaa sekä käyttämällä kierrätysmateriaaleja.

Kaavio yrityksen materiaalivirtojen kiertotalousasteesta suhteessa lineaarisiin virtoihin
Arcadan opiskelijoiden laskemat teoreettiset materiaalivirtojen kiertotalous asteet yhdelle mukanaolevalle yritykselle CTI-ohjelmalla.

Toinen opiskelijaryhmä työskenteli paikallisen meijerin parissa. Meijerin tuotteet keräsivät kiertotalouden kokonoaispisteiksi 50 %, ja uudistusten jälkeen meijerin oli mahdollista nousta jopa yli 90 % kiertotalousvasteeseen. Kiertotalouden mukaisia uudistuksia löydettiin mm. uusiutuvasta energiasta, pakkausmateriaalin vaihdosta sekä keskittymällä ekologisiin raaka-aineisiin. Meijeristä syntyvän biologisen jätevirran käyttöön ehdotettiin mm. biokaasua tai tutkimusyhteistyötä kehittämään esimerkiksi korkeamman arvon biomuovikalvoa.

Kiertotalouden indikaattorit ovat hyvä tapa seurata yrityksen kiertotalouden kehittymistä, ja ohjaavat kehitystä oikeaan suuntaan. Kurssi järjestetään seuraavan kerran keväällä 2024 ja Arcada toivottaa tervetulleeksi yrityksiä jotka ovat kiinnostuneet kiertotalouden mittaamisesta.

Lisätietoja

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto toimijalle Arcada.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.