Kerkkä Hyvinkään kierrätyskeskuksen muutto ydinkeskustaan

Kirjoittajat: kierrätyskeskuskoordinaattori Krista Vesterlund ja työvalmentaja Minttu Auvinen / Kerkkä Hyvinkään kierrätyskeskus

Saavutettavuus tavoitteena

Vuoden 2022 aikana Hyria säätiön ylläpitämä KIKE Kierrätyskeskus sai uudet tilat aivan Hyvinkään keskustasta. Kierrätyksen näkyväksi tekeminen keskellä kaupunkia oli yksi niistä toimista, joita Hyria halusi tehdä vihreän siirtymän edistämiseksi. Muutto keskustaan tarkoitti myös kasvavia kiinteistökustannuksia ja isompia henkilöstöresursseja laajempien aukioloaikojen vuoksi.

Samalla haluttiin uudistaa Hyvinkään kierrätyskeskuksen ja kierrätyksen imagoa. Vanha KIKE Kierrätyskeskus sai uuden nimen Kerkkä Hyvinkään kierrätyskeskus. Nimi valittiin yhdessä Hyrian hyvinkääläisten, loppilaisten ja hausjärveläisten kierrätysympäristöissä toimivien valmennusasiakkaiden kanssa. Kerkkä sopi hyvin uuden kasvun, uudistumisen ja luonnon kiertokulun symboliksi. Siihen liittyviä arvoja ovat vihreys ja pehmeys. Jokainen vuosi on täynnä uusia mahdollisuuksia kasvuun. Kierrätystoiminnan avulla sekä ihmiset että asiat kasvavat ja uudistuvat. Kerkkä viittaa myös vanhanmalliseen suksisauvan sompaosaan. Siinäkin on pyöreyttä, kierrettä ja kestävyyttä sekä taakan kantoa ja sen jakamista, mikä sopii erityisen hyvin myös hyrialaiseen valmennusotteeseen.

Uudessa kierrätyskeskuksessa haluttiin tavoittaa myös paremmin lapsiperheet ja nuoret, joten myymälätiloja ja sosiaalisen median kanavia muokattiin houkuttavammiksi. Nyt erillisessä leikkipisteessä voi istahtaa lasten kanssa mehulle ostosten lomassa ja kahvilan siimeksessä maailman menoa silmäilee hyvinkääläisille lapsille tuttu RESU-nalle. Hyria säätiön Nuorten palveluiden valmentautujat laativat leikkipisteelle ekologisen Puuhakirjan, jonka päähenkilöksi pääsi RESU-nalle. Nuorten myymälävalmentautujien kanssa luotiin Kerkälle oma TikTok-kanava.

Uuden sijainnin myötä Kerkkä tavoittaa erityisen hyvin peruskoulujen ja varhaiskasvatuksen ammattilaiset. Retkiä ja tutustumisia on nyt helpompi järjestää Hyvinkään kaikista kouluista ja päiväkodeista. Hyvinkään kaupungin ekotukihenkilöiden kanssa yhdessä aikataulutettiinkin syksylle 2023 kokonainen vierailuviikko ympäristökasvatuksen hengessä. Kerkkä muuntautuu viikon ajaksi pienryhmille sopivaksi ekorastipoluksi, jonka suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnetään sekä verkoston että oman väen osaamista.

Sievä sohvaryhmä KERKKÄ Kierrätyskeskuksen myymälässä. Valkoinen sovha ja nojatuoli ja rottinkinen sohva on asetettu vastakkain. Keskellä on pyöreä sohvapöytä. Asetelmaa on somistettu punaisilla koristetyynyillä, punasävyisellä itämaisella matolla ja pienillä sisustustuotteilla.
Uudessa myymälässä on panostettu viihtyisyyteen. Kuva: Krista Vesterlund.

Hyvinkäällä kierrätetään innokkaasti

Vuosien aikana Hyvinkään kierrätyskeskukselle lahjoitetun tavaran määrä on koko ajan kasvanut, ja vanhat toimitilat olivat jäämässä auttamattomasti pieniksi. Tavaralahjoituksia tuli jo niin runsaasti, että niitä oli vaikea saada myymälään esille edustavasti. Kierrätyskeskus oli hetken suljettuna ja sen jälkeen avoinna rajoitetuin asiakasmäärin korona-aikaan vuonna 2020, mikä näkyy osin tavaravirroissa. Kesällä 2022 vanhoissa tiloissa sattunut vesivahinko vauhditti päätöstä uskaltautua uusiin tiloihin. Tilojen hankinnassa pidettiin tärkeänä avaraa ja toimivaa myymälätilaa, sijaintia helppojen kulkureittien varrella sekä laadukkaampia valmennusasiakkaille tarkoitettuja tiloja.

KERKKÄ myymälä: myynnissä olevia tuoleja rivissä. Taustalla näkyy hyllykkö, jossa on myynnissä astioita.
Lahjoituksena saatavat myyntiartikkelit mahtuvat hyvin esille uuteen myymälään. Kuva: Krista Vesterlund.

Muuton myötä lahjoitetun tavaran ja myymäläasiakkaiden määrä on kasvanut. Alla olevassa graafissa ja taulukossa on kuvattu suosittuja tuoteryhmiä, joihin on panostettu myymälän visuaalisessa ilmeessä ja markkinoinnissakin. Graafista erottuvat erityisesti erilaiset sisustustuotteet, astiat ja taloustavarat ja viihde. Taulukosta on helppo havaita, että myös pukeutuminen kiinnostaa ja vaatteet kiertävät hyvin. Hävikkiin on nyt uusissa tiloissa jouduttu ohjaamaan tavaraa vähemmän. Myös lahjoitetun tavaran laatu on parantunut, mikä kertoo omalta osaltaan siitä, että kierrätystä arvostetaan ja sen tarpeellisuus tunnistetaan.

Esimerkkejä Hyvinkään kierrätyskeskuksen kautta kiertäneistä tuoteryhmistä ja niiden määristä vuosina 2018-2023. Kaikkien tuoteryhmien kiertomäärä on kasvanut. Suosituimpia ryhmiä ovat sisustustuotteet, astiat ja taloustavarat sekä kirjat, leffat ja musiikki.
Esimerkkejä Hyvinkään kierrätyskeskuksen kautta kiertäneistä tuoteryhmistä ja niiden määristä vuosina 2018-2023. *Vuoden 2023 kappalemäärät ovat 12 kk ennusteet tammi-heinäkuun toteutumista.
Taulukko Hyvinkään kierrätyskeskuksen kautta kiertäneistä tuoteryhmistä ja niiden määristä vuosina 2018-2023. Kaikkien tuoteryhmien kiertomäärät ovat kasvaneet.
Taulukko Hyvinkään kierrätyskeskuksen kautta kiertäneistä tuoteryhmistä ja niiden määristä vuosina 2018-2023. *Vuoden 2023 kappalemäärät ovat 12 kk ennusteet tammi-heinäkuun toteutumista

 

Kierrätyskeskuksen näyteikkuna. Etualalla on kaksi mallinukkea, joilla on päällään kesämekko ja kesähame. Ikkunassa on myös kahviryhmä, polkupyörä, kattokruunu ja muuta sisustustavaraa. Ikkunan sivuilla on koivunrugot. Kierrätyskeskus KERKÄN ja Hyrian logot toistuvat ikkunassa.
Vaatteet ja sisustustavarat käyvät hyvin kaupaksi. Kuva: Krista Vesterlund.

Kestävä kehitys näkyväksi kuntalaisille

Kerkkä ei pyri tuottamaan taloudellista voittoa, vaan kierrätystavaroiden myynnistä saadut tulot käytetään Hyria säätiön työelämäpalveluiden tuottamiseen, valmennus- ja oppimisalustojen sekä kierrätystoiminnan ja ympäristökasvatuksen jatkuvaan kehittämiseen.

YK:n kestävän kehityksen 17:sta tavoitteesta useampi sopii hyvin Kerkän toiminnan luonteeseen:

  • 3. terveyttä ja hyvinvointia
  • 4. hyvä koulutus
  • 5. sukupuolten tasa-arvo
  • 8. ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
  • 10. eriarvoisuuden vähentäminen
  • 11. kestävät kaupungit
  • 12. vastuullinen kuluttaminen
  • 13. ilmastotekoja
  • 17. yhteistyö ja kumppanuus

Kerkkä Hyvinkään kierrätyskeskus toimii osana Hyria säätiön Kuntoutus- ja valmennuspalveluita. Valmennuksessa on työelämälähtöinen ja monikulttuurinen valmennusote, jossa huomioidaan jokaisen yksilölliset tavoitteet. Valmennusjakson aikana työ- ja yksilövalmentaja auttavat valmentautujaa selkeyttämään omia koulutus- ja työllistymistavoitteitaan sekä muita jatkosuunnitelmia.

Asiakaspaikkoja kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaille on uusissa tiloissa kerrallaan 75 aikaisemman 60 sijasta. Tämän lisäksi työkokeiluun ja Hyria koulutuksen työssäoppimisjaksoille ohjautuu kerrallaan 5-10 asiakasta aikaisemman 2-3 sijaan. Erityisesti nuorten valmennusasiakkaiden osuus on kasvanut. Tähän vaikuttavat omalta osaltaan uusi sijainti ja uudistunut imago.

Kerkkä toimii myös monipuolisena oppimisympäristönä, jossa voidaan suorittaa tutkinnon osia mm. ympäristö- ja luonto-, logistiikka-, taideteollisuus- ja sosiaalialan sekä ravitsemus- ja puhtauspalveluiden ja liiketalouden opintoihin liittyen. Kerkkä tekee yhdessä Hyria säätiön Nuorten palveluiden kanssa kansainvälisyystyötä vastaanottamalla ja lähettämällä Europian Solidarity Corps ESC-vapaaehtoistyötekijöitä. Uusien tilojen houkuttavuus on mahdollistanut myös tiiviimmän yhteistyön Hyria säätiön Nuorten palveluiden ja Hyria koulutuksen TUVA-ryhmien kanssa. Nuoret käyvät säännöllisesti omien ohjaajiensa kanssa harjoittelemassa työelämää erilaisissa kierrätyksen tehtävissä kauppakeskusympäristössä.

Violettiin paitaan pukeutunut nainen lajittelee rullakossa olevia vaatteita. Nainen katsoo kameraan ja hymyilee.
Vuosien aikana lahjoitetun tavaran määrä on kasvanut. Kuva: Krista Vesterlund.

Loppuvuodesta 2022 henkilökunnan ympäristöosaamista kehitettiin niin, että Kerkän kaikki työntekijät suorittavat Hyria koulutuksen rakentaman Ilmastovastuullinen toiminta -verkkokurssin. Muuton ja kasvaneiden asiakasmäärien ja laajentuneiden aukioloaikojen myötä 9 kk kierrätystyöntekijöiden palkkatukipaikkoja kasvatettiin kahdesta neljään, ja myös valmennushenkilökunnan määrä lisääntyi 4,5 henkilötyövuodesta kuuteen.

Sosiaalisen median päivityksillä on haluttu kasvattaa kierrätyksen näkyvyyttä. Esimerkiksi Facebook-sivujen seuraajamäärä on vuosien aikana kasvanut tasaisesti: vuoden 2019 lopussa aktiivisia seuraajia oli 2100 ja vuoden 2022 aikana 3000 seuraajan raja ylitettiin jo reippaasti. Nyt heinäkuussa 2023 seuraajia on jo yli 3500. Facebook-sivujen seuraajista 80 % on naisia. Seuraajien ikäjakauma on aikuisväestön kohdalla tasainen, mutta uuden helposti saavutettavan sijainnin myötä myös alle 25-vuotiaiden osuus lisääntyi jo heti loppuvuodesta 2022. Sosiaalisen median kanaviksi on lisätty nyt myös Instagram ja TikTok.

Hyvinkään kierrätyskeskus on vuodesta 2010 lähtien järjestänyt valtakunnallisten Siivouspäivien yhteyksissä touko- ja elokuussa pihakirppiksiä kuntalaisille ilmaiseksi. Toukokuussa 2023 myös kauppakeskus Willa, jonka välittömässä läheisyydessä Kerkkä sijaistee, innostui Siivouspäivä-talkoisiin. Yhteistyössä Hyvinkään kaupunkiyhdisyksen ja Willan kanssa Willantori muuntautui peräkonttikirppikseksi ja viereinen Kirjastonaukio Walk In -kirppisalueeksi autottomille. Tapahtumassa olivat mukana myös Hyvinkään kaupungin Ympäristöfoorumi ja Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistys esittelemässä toimintaansa. Tapahtumapaikka aivan keskustan ytimessä sai kuntalaisilta positiivista palautetta, ja sitä on tarkoitus jatkaa.

Kaksi henkilöä ripustaa ryijyä näyteikkunaan. Kolmas henkilö tarkkailee vieressä. Näyteikkunassa on myös hameeseen ja huiviin puettu mallinukke, rottinkinen nojatuoli sisustustyynyineen ja pieni kahvipöytä kukkamaljakkoineen.
Muuton yhteydessä haluttiin uudistaa myös kierrätyskeskuksen ja kierrätyksen imagoa. Kuva: Krista Vesterlund.

Lisätietoja

Kirjoittajat: kierrätyskeskuskoordinaattori Krista Vesterlund ja työvalmentaja Minttu Auvinen / Kerkkä Hyvinkään kierrätyskeskus

Kerkkä Hyvinkään kierrätyskeskuksen verkkosivut (hyria.fi)

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto hankkeelle Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku).
Loikka-arkisto toimijalle Hyria.
Loikka-arkisto toimijalle KERKKÄ Hyvinkään kierrätyskeskus.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.