Organisaatio/hanke: KERKKÄ Hyvinkään kierrätyskeskus (1)

Kerkkä on oppimis- ja valmennusympäristö. Toiminnan tavoitteita ovat heikossa työmarkkina-asemassa olevien työelämävalmiuksien ja -taitojen kehittäminen sekä elämänhallinnan tukeminen. Tarkoituksena ei ole tuottaa taloudellista voittoa, vaan kierrätystavaroiden myynnistä saadut tulot käytetään toiminnan kehittämiseen.

   www.hyria.fi/kerkka