Organisaatio/hanke: EconomisE – kiinteistöjen ilmastopäästöt alas (13)

EconomisE-hankkeen tavoitteena on parantaa kiinteistöjen energiatehokkuutta ja ilmastokelpoisuutta, mikä nostaa kiinteistöjen arvoa ja säästää ylläpitokuluja.

Päästöjä vähennetään yhteistyössä rakennusten omistajien, institutionaalisten sijoittajien sekä kaupunkien ja kuntien kanssa. Hankkeessa energiatehokkuusasioiden parissa työskentelevät tahot saatetaan yhteen, ja heille tarjotaan koulutusta sekä asiantuntemusta toteuttaa energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä.

Hankkeen toimenpiteet edistävät EU:n vuosille 2020 ja 2030 asettamien ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamista, ja ne huomioivat Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet pitää lämpötilan nousu 1,5–2 asteessa.

Hankkeen toteuttavat WWF, Suomen ympäristökeskus SYKE ja Suomen ympäristöopisto SYKLI. Hanke rahoitetaan osin EU:n LIFE Climate Governance and Information programme -tuella.

wwf.fi/economise