Organisaatio/hanke: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) (5)

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tavoite on parantaa työllisyyttä sekä lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta. Se tukee ohjelmiensa avulla esimerkiksi innovaatiotoiminnan ja verkottumisen edistämistä, uusien ympäristöteknologioiden kehittämistä, alueiden saavutettavuuden parantamista, palvelualojen uusia, luovia hankkeita, yritysten sukupolvenvaihdoksen helpottamista, pk-yritysten kasvua ja kilpailukykyä sekä työllisyyttä edistävien toimintaympäristöjen ja palvelujen kehittämistä.

www.rakennerahastot.fi