Luonnonperintösäätiö suojeli Lasten metsän Suomussalmelta

Luonnonperintösäätiön ja August Ludvig Hartwallin säätiön keräys Lasten metsän perustamiseksi ja suojelemiseksi vietiin metsän ostamisen osalta onnistuneesti päätökseen, kun säätiö teki kaupat Suomussalmella sijaitsevasta Arola-nimisestä tilasta.

”Lasten metsäksi valikoitui todella monipuolista luontoa. Arolan vanhan maatilan pihapiiri kätkee perinnebiotoopin huomaan monenlaista pörinää ja surinaa. Hirsitalon takana taivasta kohden kurottaa laaja vanha metsä, joka rajautuu helmeilevään Junnojärveen. Tämä on se paikka, jossa lapsiryhmät, perheet ja luontoihmiset pääsevät oppimaan sekä löytämään vastauksen, miksi luontoa kannattaa suojella”, sanoo Luonnonperintösäätiön toiminnanjohtaja Pepe Forsberg.

Lasten metsä.
Lasten metsä. Kuva: Petri Haapala.

Lasten metsän säännöistä ja tarkemmasta käyttötarkoituksesta päätetään keväällä 2022. Paikka voisi toimia esimerkiksi partiolaisten, leirikoululaisten ja muiden vastaavien ryhmien kohtauspaikkana. Arolan päärakennuksen ja pihapiirin osalta on tarkoitus järjestää talkoot kesällä 2022.

”Lasten metsä on Luonnonperintösäätiön kannalta strateginen suojelukohde, jossa kestävällä tavalla toimivaa retkeilyä suositaan. Alue sopii päiväretkeilyyn, melontaan ja esimerkiksi marjastamiseen. Suomalainen luontosuhteen ja retkeilijän etiketin tiedottamisen osalta näemme tämän kohteen tärkeänä palapelin palasena”, jatkaa Pepe Forsberg.

”August Ludvig Hartwallin säätiön toiminnan ytimessä ovat lapset ja luonto. Näiden yhdistäminen Lasten metsä -hankkeen puitteissa tuntui erittäin luontevalta, hauskalta ja tärkeältä. Näimme hankkeen ikuisena investointina suomalaiseen luontoon, sekä mielekkäänä tapana opettaa lapsille enemmän metsistä”, jatkaa August Ludvig Hartwallin säätiön hallituksen jäsen Camilla Hartwall.

Lasten metsää pyritään jatkossa laajentamaan ja osia pihapiiristä ennallistamaan. Lisätietoa Lasten metsästä: https://luonnonperintosaatio.fi/suojelualue/lasten-metsa/

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.