Maunun koulun energiaremontti

Maunun koulun onnistuneella energiaremontilla vältettiin suurempi investointi kokonaan uuden lämmitystavan vaihdon sijaan. Ruskolla sijaitsevan Maunun koulu kärsi lämmitysjärjestelmän tehottomuudesta ja varsinkin talvikuukausina sisälämpötila alkoi laskea, kun ulkolämpötila laski alle kymmenen asteen.

Tehdyissä selvityksissä todettiin, että koulun kaukolämpöliittymä oli liian pieni. Koulu pyysi arviota liittymän tarvittavasta koosta, mutta kun rakennukselle teetettiin simulointi, huomattiin että liittymän koon kasvattamisen sijasta voidaankin parantaa rakennuksen energiatehokkuutta näin välttäen suuremman luokan investointi. Energialaskelmat ja simuloinnin toteutti NollaE.

Kuva: Rusko.fi

Energiatehokkuuden parantaminen tuottaa säästöjä pitkällä aikavälillä

Energiatehokkuutta parannettiin useilla eri toimenpiteillä ja rakennuksen lämmitysteho pieneni ja energian kulutus laski. Lämmitysliittymän vaihtoon verrattuna energiaremontti oli taloudellisesti edullisempi ja energian kulutuksen laskun johdosta lämmityskustannusten pieneneminen tuottaa säästöjä pitkällä aikavälillä. Noin 50 000 euroa maksavasta kaukolämpöliittymän kasvattamisesta luovuttiin ja energiatehokkuutta lisäävien toimenpiteiden ansiosta säästetään arviolta vuosittain noin 14 000 euroa.

Hyvä kartoitus varmistaa hyvän lopputuloksen

Kartoittamalla rakennuksen tila ja erilaiset vaihtoehdot hyvin saavutettiin taloudellisesti ja ekologisesti parempi ratkaisu. Suuremmalla lämmitysliittymällä energian kulutus olisi kasvanut, kun taas energiaremontilla rakennuksen sisälämpötila saatiin nostettua halutulle tasolle samalla kun energian kulutusta laskettiin ja näin ollen saadaan energiantuotannon mukanaan tuomia päästöjä vähennettyä.

Suomalaisilla kunnilla ja niiden liikelaitoksilla on suuri määrä kiinteistöjä, noin 38 000. Tämän lisäksi valtion ja kuntien tytäryhtiöiden omistuksessa on noin 9000 kiinteistöä. Energiatehokkuutta parannetaan monesti peruskorjausten yhteydessä, mutta erikseen suoritettavia puhtaita energiaremontteja toteutetaan vielä varsin harvoin kuntasektorilla.

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto toimijalle nollaE Oy.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.