Metsänistutuksesta ilmastotyön muistijälki nuorille

Oppilas istuttaa puuntaimia kunnan kesätyöntekijän opastuksella

Kontiolahdella oppilaat osallistuivat ilmastotoimiin istuttamalla 2000 puuntainta toukokuussa 2021. Metsänistutus on osa kunnan ilmasto-ohjelman toteuttamista, jossa lisätään hiilinieluja Kontiolahden kunnan alueella.

Vajaatuottoiset alueet metsittämällä hiilinieluiksi

Muuttamalla viljelykäytöstä poistunut pelto metsäksi on tehokas keino sitoa hiiltä ja hillitä ilmastonmuutosta. Puunistutustuokion lomassa kunnan ympäristöpäällikkö Antti Suontama kertoi oppilaille muun muassa puiden yhteyttämisestä, metsien merkityksestä hiilinieluina sekä metsien käytöstä ja merkityksestä Suomen kansantaloudessa. Oppilaita kehotettiin tutustumaan kohteisiin vuosikymmenien päästä, jotta he pääsevät näkemään alueella tapahtuneen muutoksen.

Hiilinielu kerää ja varastoi jotakin hiiltä sisältävää kemiallista yhdistettä, yleensä hiilidioksidia. Metsät ovat Suomen tärkein hiilinielu. Maaperä sitoo jonkin verran hiilidioksidia, mutta toisaalta se myös vapauttaa sitä. Maatalousmaat ovat yleensä hiilidioksidin lähteitä eivätkä nieluja.

Ilmasto-opas.fi

Pottiputken käyttö onnistuu systemaattisella jalka- ja käsityöllä

Viides-, kuutos- ja kasiluokkalaiset istuttajina ja kesätyöntekijät opastajina

Lehmon koulun 5.–6.-luokkalaisia oli toukokuun lopulla istuttamassa taimia Lehmonkankaan asuinalueen meluvalliin. Meluvalliin istutetut taimet olivat mäntyjä, kuusia ja koivuja, yhteensä 1200 tainta. Samalla viikolla kirkonkylän koulun 5.-luokkalaisia ja Kontiolahden koulun 8.-luokkalaisia osallistui pellonmetsitykseen. Oppilaat istuttivat Uilossa sijaitsevalle entiselle pellolle 800 koivuntainta. Oppilaat pääsivät kunnan kesätyöntekijöiden opastuksella kokeilemaan pottiputken käyttöä ja saivat tuntumaa istutustyöstä. Monelle nuorelle puut olivat ensimmäisiä itse istutettuja.

Uilon entiselle pellolle istutetaan koivuntaimia

Istutustyön tulos – 2000 puuntainta ja kuusi hehtaaria uutta sekametsää

Näin vajaatuotteiset alueet, kuten uuden asuinalueen meluvalli ja entisen pientilan viljelykäytöstä poistunut pelto saivat ’uuden elämän’ ilmastonmuutosta hillitsevänä hiilinieluna. Erityistä tässä ilmastotoimessa oli yhteistyö kahden koulun, koululaisten ja kunnan ympäristötoimen kesken. Puunistutus ja metsitys ovat esimerkkejä käytännön ilmastotyöstä, jonka toivotaan jättäneen pitkäaikaisen muistijäljen toimiin osallistuneille nuorille.

Nuorten ilmastohuoli on lisääntynyt ja niinpä ohjaamme nuoria, kuinka me voimme vaikuttaa konkreettisin toimin ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja ympäristöön. Puiden istutus on konkreettinen ja muistiin jäävä teko ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Ympäristöpäällikkö Antti Suontama, Kontiolahden kunta

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto hankkeelle Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku).
Loikka-arkisto kunnalle Kontiolahti.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.