Vihreistä Vihrein kortteli Jätkäsaaressa

Vuonna 2017 valmistuneet kohteet Helsingin Jätkäsaaressa kehittivät ja tuottivat tietoa viherrakentamisen hyödyistä ja toimivuudesta Suomen ja Jätkäsaaren osin haastavassa ilmastossa.

Vihreistä vihrein -hanke sai alkunsa rakennuttajan edustajan, TA:n Markku Hainarin ja maisemasuunnittelija Taina Suonion tapaamisesta. Heidän tavoitteenaan oli suunnitella kortteli, joka on niin vihreä kuin mahdollista.

Tavoitteena oli lisätä vihreyttä, luonnon monimuotoisuutta ja viihtyisyyttä tiivistyvässä kaupungissa peittämällä rakennusten ulkopinnat – katot ja julkisivut – kasvillisuudella. Hankkeessa on tutkittu poikkeuksellisen laajasti viherrakentamista asuinkerrostalossa kaupunkiympäristön vaihtelevissa olosuhteissa sekä viherrakentamisen vaikutuksia mm. hulevesiin, energiatehokkuuteen ja asukkaiden viihtyvyyteen ja yhteisöllisyyteen. Hanke toteutettiin yhteistyössä usean tahon kanssa ja se oli osa Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo-ohjelmaa.

Kuva: TA-yhtiöt

Monimuotoisuutta tukevaa asumista

Kohteen suunnittelutyö alkoi vuonna 2011. Pitkän ja huolellisen suunnittelun tuloksena valmistui vuonna 2017 yhteensä 55 asumisoikeusasuntoa sekä 66 vuokra-asuntoa Helsingin Jätkäsaareen osoitteisiin Länsisatamankatu 36 ja Hyväntoivonkatu 4. Kahden kohteen katoille rakennettiin erilaisia kattopuutarhoja kolmeen eri tasoon.

Molempien talojen ylimmissä kerroksissa sijaitsee biodiversiteettikatot ja keskimmäisessä kerroksessa oleskelukatot saunatilojen yhteydessä. Kuudennen kerroksen katolla on molempien talojen asukkaiden yhteiskäytössä keittiöpuutarhat sekä iso kasvihuone. Molempien talojen omat kerhohuoneet avautuvat myös tälle terassille.

ARA-rahoitteisia vuokra ja asumisoikeusasuntoja

Haasteena Vihreistä vihrein -hankkeen rakentamisessa oli, että kustannusten oli pysyttävä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen kustannusraameissa. Oli pakko löytää keinoja, joilla päästiin kohtuullisiin rakennuskustannuksiin esteettisistä ja vihreistä tavoitteista sekä asumisen laadusta tinkimättä. Pääideat onkin onnistuttu kuljettamaan mukana läpi hankkeen.

Tutkimuksen näkökulmasta

Rakennuskokonaisuutta on tutkittu osana Viides ulottuvuus tutkimushanketta. Vihreistä vihrein -korttelissa selvitettiin viherrakentamisen toteutumista ja toimivuutta kerrostalon katoilla ja julkisivuilla sekä saatiin tärkeää tietoa kasvillisuuden vaikutuksesta asumisviihtyisyyteen ja yhteisöllisyyteen. Mm. viherjulkisivun suojaavaa vaikutusta kuumuutta ja piiskasadetta vastaan, Suomen ja Jätkäsaaren ilmastoon parhaiten sopivaa kasvillisuutta sekä viher- ja yhteistilojen vaikutusta asukkaiden tilojen hyödyntämiseen ja asumistyytyväisyyteen on tutkittu.

Hanke toimii mallina tuleville vastaaville viherrakentamisen pilotoinneille ja kaupunkisuunnittelulle tuottaen tietoa, miten kasvillisuutta voidaan hyödyntää rakennetussa ympäristössä ilmastonmuutoksen seurausten lievittämiseksi.

Vihreistä vihrein -projektiin toimitettiin normaalista kerrostalokohteesta poiketen autohallin lattiaan kuitubetonia ja kevytsorabetonia pihakannen kevennystäytteeksi. Pihan pinta on päällystetty Ruduksen Airi-betonikivellä, joka on Ruduksen ratkaisu fossiilisten polttoaineiden käytöstä syntyvien haitallisten typpioksidien vähentämiseksi ilmasta.

Toimijat ja hankkeet

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.