Tampereen Hiedanrannassa testataan uutta tapaa säilyttää alueelle tärkeitä kasveja

Kaupunkien viheralueet ovat tärkeitä sekä viihtyvyyden että lajien monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta. Tämä on huomioitu Tampereen Hiedanrannassa, jossa kehitetään Suomessa pääsääntöisesti ennestään tuntematonta toimintamallia alueen kasvien säilyttämiseksi.

Uhanalaisten taimien keräys Hiedanrannassa. Kuva: Jere Nieminen.

Yhteistyötä kestävyystavoitteiden saavuttamiseksi

Tampereen Hiedanrantaan suunnitellaan uutta 25 000 asukkaan asuinaluetta. Alue on mukana KIEPPI-hankkeessa eli Kestävien kaupunginosien kumppanuusmallissa, jossa kehitetään Espoon Kerasta, Tampereen Hiedanrannasta ja Turun Tiedepuistosta kestäviä ja kiertotalouden mukaisia kaupunginosia.

KIEPPI-hankkeen tavoitteena on kehittää kumppanuusmalli, jonka avulla kaupungit voivat ketterämmin ja syvällisemmin tehdä yhteistyötä kestävyystavoitteiden saavuttamiseksi tutkijoiden ja yritysten kanssa. Lisäksi hankkeessa kehitetään uutta kiertotalouden mukaista liiketoimintaa, testataan kumppanuuksien rakentamista sekä kehitetään uusia kestäviä innovaatioita. Hankkeessa on mukana Espoon ja Tampereen kaupungit sekä Turku Science Park Oy.

Viheralueiden rakentaminen on yksi hankkeen pilottiteemoista, jota testataan Tampereen Hiedanrannassa.

Hiedanrannasta kerättyjen siementen taimia. Kuva: Jere Nieminen.

Alueen kasvillisuus säilyy rikastamisniityssä

Viherrakentamispilotin tarkoituksena on vaalia alueelle ominaisia harvinaisia luonnonkasveja. Tavoitteena on saada lajeja säilytettyä alueen rakentamistöiden ajan ja tuotua takaisin viheralueille, kun kaupunginosa alkaa rakentua.

Lajien säilyttäminen tehdään kolmessa vaiheessa: kasvien siementen kerääminen ennen rakentamistöitä, kasvillisuuden säilyttäminen ja kehittäminen rikastamisniityllä rakentamisen ajan sekä lopulta kasvien siirtäminen rikastamisniityltä pysyville viheralueille.

Ennen siementen keräämistä täytyi alueella kartoittaa tyypillisiä kasveja. Kartoittaminen aloitettiin 2019, ja osa alueelle tyypillisistä, kulttuuris-historiallisesti kiinnostavista ja uhanalaisista kasvilajeista tiedettiin jo ennestään. Lisäksi valmisteluvaiheessa tunnistettiin sopivia keruualueita, arvioitiin kerättäväksi soveltuvilta kasveilta siementen kypsymisen ajankohta keruuta varten sekä arvioitiin sopiva tapa siementen keruuseen. Keruuvaiheessa useimpien kasvilajien siemenet kerättiin käsin, jonka jälkeen alueen merkittävimmät kasvilajit laitettiin kasvamaan ruukkuihin erityisissä olosuhteisissa.

Siemenpankkia lapiossa. Kuva: Jere Nieminen.

Seuraavaksi Hiedanrantaan perustettiin kokeellinen rikastamisniitty, johon eri kasviryhmät kylvettiin ja istutettiin lohkoihin. Rehevämmän ja varjoisamman kasvupaikan kasvilajien siemenet kylvettiin sen sijaan syksyllä 2021 perustetulle Lielahden kartanopuiston metsäniitylle. Taimet siirretään rikastamisniityltä pysyville viheralueille arviolta muutaman vuoden kuluttua.

Hankkeessa käytetty rikastamisniitty on osa laajempaa toimintamallin muutosta ympäristörakentamisalalla ja kaupunginosien kehittämisessä. Rikastamisniitty on tärkeä apu kestävyyden tavoittelussa, sillä nykyisin uusia kaupunginosia perustettaessa alueen alkuperäinen kasvillisuus ja luonnon monimuotoisuus tuhoutuvat monin osin rakentamistöiden aikana.

Lisätietoja

Toimijat ja hankkeet

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.