Energiankulutuksen uudelleenohjelmointia Seinäjoella – nyt tarkenoo iliman palttoota

Seinäjoen kaupungin Tarkenoo iliman palttoota ja rasoja -hankkeessa vähennettiin kaupungin kiinteistöjen energiankulutusta uudelleenohjelmoimalla jo olemassa olevia rakennusautomaatiojärjestelmiä. Uudelleenohjelmointeja tehtiin 31 kiinteistöön ennen lämmityskautta 2022–2023. Suurin osa hankkeessa mukana olleista kiinteistöistä on kouluja tai päiväkoteja, ja ne vastaavat noin 35 prosentista kaupungin omistamien kiinteistöjen kaukolämmön kokonaiskulutuksesta.

Huonelämpötiloja pudotettiin automatisoidusti käyttöaikojen ulkopuolella noin 2–3 asteella. Kiinteistöjen käyttäjät eivät kuitenkaan huomaa huoneilmassa eroa aikaisempaan, sillä automaatiojärjestelmä nostaa tilojen lämpötilan taas sopivaksi kiinteistön käytön alkaessa. Päivityksen yhteydessä korjattiin myös mahdolliset virheet aiemmissa säädöissä, jolloin ilmanlaatu parani monessa kohteessa.

Ajanjaksolla 1.8.2022 – 31.1.2023 energiaa säästyi 898 MWh ja kasvihuonekaasupäästöt vähenivät 15 2420 kg. Rakennusten lämmityskustannukset puolestaan pienenivät 63 291 €. Kiinteistökohtainen säästö oli n. 9,6 % kiinteistön lämmitysenergiasta. Kokonaissäästö tulee olemaan noin 1 500 MWh eli yli 100 000 € vuodessa. Määrä vastaa noin 250 omakotikiinteistön lämmityksestä aiheutuvia vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä.

Ympäristöministeriö myönsi Seinäjoen kaupungille tukea hankkeeseen 70 000 € eli 70%  hankkeen kustannuksista. Tehdyt investoinnnin maksavat itsensä takaisin alle vuodessa. Seinäjoen kaupungin oma henkilöstö vastasi projektin toteutuksesta, tukien hausta, raportoinnista ja seurannasta. Sweco dokumentoi kaupungin ideat suunnitteluohjeeksi ja hoiti kilpailutuksen.

Hankkeessa saavutetut tulokset ovat pieni mutta tärkeä osa siitä, miten paljon meillä on vielä tehtävää. […] Haemme varmasti jatkossakin hankerahoitusta konkreettisiin kohteisiin.

Kehitysinsinööri Tero Rintakallio, Seinäjoen kaupunki

Hanke sai maaliskuussa 2023 Suomen ympäristökeskuksen myöntämän Hinku-teko palkinnon, joka voidaan myöntää kunnassa tehdylle mainiolle ilmastoteolle. Hanke on päättynyt, mutta opitun soveltaminen Seinäjoen kaupungin muihin kiinteistöihin jatkuu. Saavutetut tulokset ovat herättäneet kiinnostusta myös alueen yrityksissä.

Seinäjoen kaupungin strateginen tavoite on olla kestävän kasvun kaupunki. Seinäjoki kuuluu Hinku-verkostoon ja tavoittelee 80% päästövähennyksiä vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Seinäjoen kaupungilla on hyvä asenne ilmastotyössä ja Tarkenoo iliman palttoota ja rasoja-hanke on tästä hyvä esimerkki. Ilmastotoimet tuovat usein selvää säästöä ja kilpailuetua sekä kunnalle että alueen yrityksille.

Tutkimusinsinööri Jyrki Tenhunen Suomen ympäristökeskus

Ilmakuva Seinäjoen keskustasta.
© Seinäjoen kaupunki

Lisätietoja

Tarkenoo iliman palttoota ja rasoja-hanke (seinajoki.fi)

Hinku-teko-palkinto Seinäjoen kaupungin Tarkenoo iliman palttoota ja rasoja -hankkeelle (hiilineutraalisuomi.fi)

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto hankkeelle Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku).
Loikka-arkisto kunnalle Seinäjoki.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.