Maantielauttaliikenne sähköistyy vauhdilla

Kuten muussakin tieliikenteessä, myös lautta- ja lossiliikenteessä sähkö- ja hybridiratkaisut lisääntyvät kiihtyvään tahtiin. Tavoitteena on parantaa liikenteen energiatehokkuutta ja vähentää lauttaliikenteen ilmastopäästöjä valtakunnallisesti vähintään 50 % vuoteen 2030 mennessä vuosien 2010–2015 keskiarvotasosta. Se tarkoittaa päästöissä vähintään noin 11 000 tCO2/vuosi. Tavoitetta edistetään muun muassa uudella teknologialla ja energiaratkaisuilla.

Vuoden 2023 alussa Saaristomeren maantielauttaliikenteessä välillä Parainen-Nauvo aloitti hybridilautta Altera. Lautta liikennöi Saaristomeren ensimmäisen hybridilautan, vuonna 2017 aloittaneen Elektran rinnalla. Jo ensimmäinen hybridilautta osoittautui erittäin energiatehokkaaksi alukseksi. Verrattuna öljyn käyttöön energian lähteenä Elektran hiilijalanjälki on noin 85 prosenttia pienempi. Vastaavan kokoluokan uusi lautta, Altera, on jopa 30 prosenttia edeltäjäänsä energiatehokkaampi. Akku- ja hybriditekniikkaa on parannettu ja aluksen järjestelmien tuottama hukkalämpö otetaan talteen. Lisäksi Nauvo-Korppoo -reitillä liikennöinnin aloitti helmikuussa 2023 Suomen suurin ja ympäristöystävällisin hybridilossi.

Hybridilossi Nauvo-Korppoo välillä.
Hybridilossi Nauvo-Korppoo välillä. Kuva: Tapani Jaakkola, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Hybridilautat liikennöivät lähes pelkästään sähköenergialla

Hybridilauttojen käyttämästä energiasta 98 prosenttia on vihreää 0-päästöistä sähköä. Vuoden 2023 alusta alkaen näiden kolmen suuren hybridilautan arvioitu yhteenlaskettu polttoainesäästö on 1,4–1,5 miljoonaa litraa vuodessa ja hiilidioksidipäästöjen kokonaisvähennys on 3700–4000 tonnia vuodessa.

Uudet lautat ja lossit ovat kapasiteetiltaan aiempaa suurempia ja myös sitä kautta ympäristöystävällisyys parantuu. Ne poistavat painorajoituksia ja parantavat liikenteen välityskykyä huomattavasti. Parainen-Nauvo -välin hybridilauttojen, Elektran ja Alteran, kapasiteetti on yhteensä noin 20 % suurempi kuin edeltäjiensä. Nauvo-Korppoo -lauttapaikan uuden hybridilossin kapasiteetti on yli 60 % suurempi kuin edellisen lossin. Uusien alusten kansijärjestelyt ja lauttarantojen uudet liikennejärjestelyt mahdollistavat ajoneuvojen nopeamman purun ja lastauksen, mikä osaltaan vähentää ruuhkautumista.

Vuonna 2023 Varsinais-Suomen ELY-keskus kilpailuttaa Järvi-Suomen 12 lauttapaikan ja Saaristomeren 13 lauttapaikan lossiliikennepalvelut. Lähivuosina kilpailutetaan vielä loput 15 lauttapaikkaa.

Valtio huolehtii maantieverkkoon sisältyvän maantielauttaliikenteen hoitamisesta ja rahoituksesta osana perusväylänpitoa. Maantielauttaliikenteen päästöjen vähentämistä jatketaan nykyisen hankintastrategian mukaisesti huomioiden lauttareittien erityispiirteet. Myös lauttapaikkojen korvaamista silloilla tarkastellaan mahdollisuuksien mukaan.

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto toimijalle ELY-keskus.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.