Kestävien elämäntapojen kiihdyttämö, Ii

Iin kunta yhdessä Porvoon ja Kauniaisten kanssa on mukana D-Mat -yrityksen järjestämään Kestävien elämäntapojen kiihdyttämössä. Iin kunnasta kiihdyttämöön osallistuu 8 kotitaloutta. Heidän hiili- ja materiaalijalanjäljet on laskettu nettityökalulla, ja jalanjälkien pohjalta 1,5 aste -palapelin avulla etätyöpajassa koostettiin kullekin kotitaloudelle heidän tilanteeseensa sopiva tiekartta jalanjälkien pienentämiseksi vuoden 2030 päästötavoitteiden mukaiseksi. Kotitaloudet kokeilevat tiekartalleen valitsemia kestäviä elämäntapoja neljän viikon kokeilujakson ajan, jonka jälkeen työpajassa keskustellaan kokemuksista, ja pohditaan mitä kestäviä elämäntapoja kotitaloudet haluaisivat jatkaa arjessaan.

1o5 asteen palapeli D-Mat

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto kunnalle Ii.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.