Maksuton joukkoliikenne kannustaa itsenäiseen kulkemiseen

Mikkelin kaupunki tarjoaa kaikille kunnan peruskoululaisille maksuttoman bussilipun, Waltti-kortin. Tätä nuoremmat lapset matkustavat myös ilmaiseksi. Maksuttomuus alkoi kokeiluna 2017–19. Jokaiselle ikäryhmän nuorelle on tehty oma kortti, jonka on voinut hakea palvelupisteestä. Sama kortti kelpaa maksuvälineenä peruskoulun loppumiseen saakka, ja sillä voi matkustaa kaikilla Mikkelin kaupungin alueen matkustusvyöhykkeillä.

Peruskoululaisia on Mikkelissä noin 5000. Ennen maksutonta Waltti-korttia heistä noin 800 käytti joukkoliikennettä osana kunnan järjestämää koulukuljetusta. Kaikille maksuton kortti työllisti etenkin alkuun kuljetussuunnittelua ja asiointipistettä, mutta toisaalta se vähentää koulujen työmäärää kuljetusoikeutettujen lippujärjestelyissä ja mahdollistaa myös koulupäivän aikaisten retkien kulkemisen kaupunkiliikenteen linja-autovuoroilla.

Waltti-liikenteen matkustusmäärät kasvoivat maksuttomuuden ensimmäisinä vuosina noin 30 %.

Linja-autojen kyytiinnousuista nykyisin hieman yli 40 % on peruskoululaisten maksuttomia matkoja. Korona-aika vähensi joukkoliikenteen matkustajamääriä, mutta nyt ne ovat jälleen nousussa.

joukkoliikenneinsinööri Liisa Heikkinen

Henkilöliikennetutkimuksen mukaan joka kymmenes suomalaisten tekemistä matkoista liittyy toisen henkilön kyyditsemiseen tai saattamiseen. Lapsiperheiden vanhemmat tekevät kyyditsemismatkoja selvästi enemmän kuin muut ihmisryhmät: keskimäärin 0,5 matkaa ja 6,0 kilometriä päivässä (keskivertoaikuisen vastaavat luvut 0,25 matkaa ja 3,9 km). Maksuttomilla Waltti-korteilla tehdään noin 490 000 matkaa vuodessa (vuoden 2022 tilanne). Henkilöliikennetutkimuksen mukaan lasten ja nuorten matkakilometreistä noin neljäsosa tehdään kyydittyinä (6 / 26 km).

”Mikäli maksuttomista Waltti-matkoista neljäsosa on tehty vaihtoehtona henkilöautokyydille ja matkan pituus on keskimäärin sama kuin kyytimatkoissa muutoin (6 km), niin kyyditystä on pitänyt tehdä 750 000 kilometriä vähemmän kuin ennen maksutonta Walttikorttia. Päästövähennykseksi saadaan 69 tonnia CO2-ekvivalenttia, ja se vastaa yli kuuden suomalaisen koko vuoden päästöjä”, laskeskelee Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen ilmastoasiantuntija Kerttu Hakala.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa on tutkittu mikkeliläisten lasten aktiivista liikkumista verrattuna kouvolalaisiin lapsiin. Näin on saatu tietoa maksuttoman Waltti-kortin vaikutuksista. Tutkimusta syvennetään paraikaa myös ilmastovaikutusten pohdinnalla.

Peruskoululaisten maksutonta joukkoliikennettä hallinnoidaan sekä Mikkelin perusopetuksen että kaupunkiympäristön toimialueilla. Perusopetus korvaa kaupunkiympäristölle menetettyjä lipputuloja noin 120 000 euroa vuodessa. Ruuhka-ajoille täytyi alkuaikoina ostaa myös lisää bussiliikennettä. Ennen koronapandemian poikkeusoloja menetetyt lipputulot ja ruuhka-aikojen lisävuorot olivat yhteensä noin 335 000–385 000 euron kustannus Mikkelin kaupungille.

Maksuton joukkoliikenne on kannustanut koululaisia liikkumaan bussilla sekä koulumatkoja että vapaa-ajalla. Tavoitteena on opettaa lapset joukkoliikenteen käyttäjiksi ja vähentää yksityisautoilua. Sen sijaan, että koulun retkille tilattaisiin erillinen kyyditys, voivat koulut aikataulujen salliessa retkeillä nyt myös julkisen liikenteen busseilla. Kannustimena bussilla kulkemiseen toimii myös se, että lapset voivat kulkea itsenäisesti eivätkä ole yhtä riippuvaisia aikuisten kyyditsemisestä kuin ennen.

”Maksuton joukkoliikenne siis vaikuttaa paitsi lasten, myös heidän perheidensä liikkumiseen ja siitä aiheutuviin päästöihin. Kun joukkoliikennettä sujuvasti käyttävät lapset kasvavat aikuisiksi, säilyy oletettavasti joukkoliikenne kulkutapapaletissa herkemmin kuin niillä lapsilla, joille ei ole tarjottu maksutonta kulkemista”, summaa Hakala.

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto kunnalle Mikkeli.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.