Valimoteollisuuden sivutuotteet maarakentamisessa – testaus Peittoon kierrätyspuistossa

Valimoteollisuuden sivutuotteena syntyy valimohiekkaa ja -pölyä, jotka soveltuvat rakenteeltaan hyvin maarakentamiseen, mutta käyttöä on rajoittanut niiden sisältämät haitta-aineet. Peittoon kierrätyspuistossa Porissa tutkittiin näiden valimoteollisuuden sivutuotteiden käyttöä maarakentamisessa rakentamalla alueelle kaksi koekenttää, joissa seurattiin haitallisten aineiden liukenemista kahden vuoden ajan. Koekentissä testatut materiaalit olivat peräisin Componenta Castings Oy:n prosesseista.

Valimoteollisuuden sivutuotteita
Valimoteollisuuden sivutuotteita. © Prizztech Oy

”MARA-asetuksessa eli jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa koskevassa asetuksessa valimoteollisuuden tuotteille on asetettu rajoituksia. Tähän asti valimohiekkaa ja -pölyä on käytetty kaatopaikkarakentamisessa. Niistä on valmistettu bentoniittimattoa, jota on käytetty kaatopaikkojen sulkemiseen”, kertoo Tuula Raukola Prizztechistä.

Circwaste-hankkeessa toteutetussa kokeilussa materiaaleille haettiin uusia käyttökohteita. Se edellytti haitta-aineiden mahdollisen liukenemisen selvittämistä aidossa käyttöympäristössä. Koekentät rakennettiin syksyllä 2018 ja haitta-aineiden suotumista sekä koekentän rakennetta seurattiin kahden vuoden ajan. Tarkkailujakson aikana materiaaleista ei havaittu liukenevan haitta-aineita.

”Tulokset osoittavat, että valimoteollisuuden sivutuotteita voisi käyttää laajemminkin vastaavissa rakenteissa”, Tuula Raukola toteaa.

 

Koekentät Peittoo
Koekentillä testataan valimohiekan ja -pölyn sisältämien haitta-aineiden liukenemista. © Prizztech Oy

Lisätietoja:

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto hankkeelle CIRCWASTE - Kohti kiertotaloutta.
Circwaste-hanke saa EU:lta rahoitusta, jolla hankkeen materiaalit on tuotettu. Materiaaleissa esitetty sisältö edustaa kuitenkin ainoastaan hankkeen omia näkemyksiä, joista EU:n komissio ei ole vastuussa.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.