Valimoteollisuuden sivutuotteet maarakentamisessa – testaus Peittoon kierrätyspuistossa

Peittoon kierrätyspuistossa Porissa tutkitaan valimoteollisuuden sivutuotteiden käyttöä maarakentamisessa. Valimoteollisuuden sivutuotteena syntyy valimohiekkaa ja -pölyä, jotka soveltuisivat muuten hyvin maarakentamiseen, mutta käyttöä rajoittaa niiden sisältämät haitta-aineet.

Peittooseen on rakennettu kaksi koekenttää, joissa seurataan haitallisten aineiden liukenemista kahden vuoden ajan. Koekentissä testataan materiaaleja, jotka ovat peräisin Componenta Finland Oy:n prosesseista.

Valimoteollisuuden sivutuotteita
Valimoteollisuuden sivutuotteita. © Prizztech Oy

”MARA-asetuksessa eli jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa koskevassa asetuksessa valimoteollisuuden tuotteille on asetettu rajoituksia. Tähän asti valimohiekkaa ja -pölyä on käytetty kaatopaikkarakentamisessa. Niistä on valmistettu bentoniittimattoa, jota voidaan käyttää kaatopaikkojen sulkemiseen”, kertoo Tuula Raukola Prizztechistä.

”Nyt haetaan uusia käyttökohteita, mutta ensin pitää selvittää haitta-aineiden ongelma. Keväällä 2019 tehtyjen ensimmäisten testien mukaan materiaaleista ei liukene haitta-aineita.”

”Tulokset osoittavat alustavasti siihen suuntaan, että valimoteollisuuden sivutuotteita voisi käyttää laajemminkin vastaavissa rakenteissa”, Tuula Raukola toteaa.

Koekentät Peittoo
Koekentillä testataan valimohiekan ja -pölyn sisältämien haitta-aineiden liukenemista. © Prizztech Oy

Lisätietoja:

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto hankkeelle CIRCWASTE - Kohti kiertotaloutta.
Circwaste-hanke saa EU:lta rahoitusta, jolla hankkeen materiaalit on tuotettu. Materiaaleissa esitetty sisältö edustaa kuitenkin ainoastaan hankkeen omia näkemyksiä, joista EU:n komissio ei ole vastuussa.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.