Yritysesimerkki: kiertoasuomesta.fi tarjoaa markkinapaikan maatalouden sivuvirroille

Kun muutama vuosi sitten Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK oli mukana tekemässä Sitran ensimmäistä kiertotalouden tiekarttaa, oivallettiin, että maataloudessa on runsaasti sivuvirtoja, joita pitäisi saada hyödynnettäväksi kiertotalouden tavoitteiden mukaisesti. Suomessa on biotalousyhteiskunta, jossa löytyy tarjontaa pääosin maatalouden toimijoilta. Syntyviä sivuvirtoja ovat muun muassa lannat, lietteet ja oljet. Ongelmana on ollut, etteivät myyjät löydä ostajia ja ostajat materiaaleja.

Kuva: kiertoasuomesta.fi

MTK:n portaali kiertoasuomesta.fi pyrkii toimimaan apuvälineenä tähän tarpeeseen. Portaalin ideoinnin kehittely alkoi jo aiemmin, mutta varsinainen työ aloitettiin syksyllä 2018. Markkinapaikan tekijäksi valikoitui kilpailutuksella Coreorient. MTK toimii pääasiallisena rahoittajana ja osarahoittajana mukana on Leader Kantri. Mukana palvelua kehittämässä on ollut myös 30 eri kokoista, eri tuotantoalueisiin erikoistunutta maatilaa Pirkanmaalta. Yhdessä maatilojen kanssa on mietitty minkälaisia jakeita maatiloilla syntyy. Palvelua pilotoitiin Pirkanmaalla ja elokuussa se otettiin käyttöön koko maassa.

Pirkanmaa valikoitui testialueeksi monesta syystä, joita oli muun muassa alueen maatilapainotteisuus ja Kolmenkulman kiertotalouspuisto, jossa biomassaa tullaan tarvitsemaan biokaasun tuotantoon. Lisäksi Pirkanmaalla on maakuntastrategia, jossa on erityisesti mainittu markkinapaikkojen tarve.

Palvelun käyttäminen vaatii maatiloilta ajattelutavan muutosta. Tätä olemme edistäneet viestinnällä ja vertaistukea jakamalla.

elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola, MTK

Palveluun voi kirjautua joko ostajana tai myyjänä, ja jättää voi sekä osto- ja myynti-ilmoituksia. Myös ilman rekisteröitymistä voi nähdä ilmoitukset, mutta tarkempi sisältö näkyy vain rekisteröityneelle käyttäjälle. Ideana on, että maatalouteen saadaan lisätulovirtoja myymällä esimerkiksi lantaa halukkaalle ostajalle ja näin säästetään myös käsittelykuluissa. Tavoitteena on myös saada biokaasulle lisää raaka-ainetta. ”Palvelun käyttäminen vaatii maatiloilta ajattelutavan muutosta. Tätä olemme edistetäneet viestinnällä ja vertaistukea, esimerkiksi toisten viljelijöiden kokemuksia, jakamalla. Sana kiirii nopeasti ja kiinnostusta riittää”, kertoo MTK:n elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola.

Kuva: kiertoasuomesta.fi

Palvelu toimii tällä hetkellä Suomessa. Lanseerauksessa ei ole toistaiseksi ollut yllätyksiä ja nyt palvelulle pyritään saamaan riittävä alkukäyttäjäkunta. Palvelusta on myös valmiina englanninkielinen versio, koska Euroopassa kysyntää vastaavalle palvelulle on jo olemassa.

MTK ry ja Itä-Suomen Murskauskeskus Oy solmivat elokuussa valtakunnallisen yhteistyösopimuksen maatalousmuovien noutopalvelusta. Tavoitteena on saada maatalousmuoveja kiertoon ja kierrätettäväksi uusioraaka-aineena nykyistä enemmän.

Itä-Suomen Murskauskeskus Oy:n toimitusjohtaja Jukka Karttunen pitää hyvänä, että maatalousmuovien noudot tilataan kiertoasuomesta.fi -sivuston kautta.

Muovien noutotilauksia on syksyn aikana tullut runsaasti ja kiertoasuomesta.fi:n avulla maatilat voivat laajemminkin edistää materiaalien hyötykäyttöä.

toimitusjohtaja Jukka Karttunen, Itä-Suomen Murskauskeskus Oy

Lisätietoja:

elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola, MTK

marko.maki-hakola(at)mtk.fi

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto toimijalle Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.