Jyväskylän Kankaan älykkäät jätehuoltoratkaisut

Jyväskylän Kangas on entiselle tehdasalueelle keskustan kupeeseen rakentuva monipuolinen kaupunginosa. Kankaalla on alusta lähtien kyseenalaistettu perinteisiä kaavoja ja tapoja. Merkittävimmät uudet avaukset liittyvät alueen yhteisjärjestelyihin, joista jätehuolto on yksi ja arjessa hyvin merkittävä.  Kankaalla on käytössä alueellinen jätehuoltojärjestelmä, joka perustuu syväkeräyssäiliöihin. Kaikki Kankaan asukkaat voivat käyttää kaikkia alueen jätepisteitä. Jätehuollon toteuttaa ja ylläpitää Kankaan Palvelu Oy.

Syväkeräyssäiliörivi, jonka taustalla kerrostaloja, metsää ja vanha korkea tiilipiippu.
Sähköisin lukoin varustettu jätepiste Jyväskylän Kankaalla. Kuva: Tanja Oksa

Digitaalisuutta jäteastioilta

Circwaste -osahankeella on Kankaalla viety jätehuoltoa digitaaliseen suuntaan. Käytännössä askeleet jätehuollon digitalisaatiossa ovat pohjautuneet jätesäiliöiden sähköiseen lukitukseen. Kankaan jätesäiliöiden kansissa on lukot, jotka asukkaat saavat auki heille jaetuilla avainlätkillä. Lukitus mielletään jätehuollon yhteydessä turvallisuustekijäksi.

Jäteastiat pilvessä

Jäteastioilla käynnin tilastotietoa aikajanalla eri jätejakeille.
Grafiikkaa jätesäiliöiden avauksista Kuva: Kankaan jätehuollon tilastot (kangasverkko.fi)

Kankaan jäteastioiden lukot saavat tarvitsemansa käyttövirran akuista ja ne on kytketty internetiin mobiiliverkon kautta. Lukkoja pystyy seuraamaan ja ohjaamaan verkon yli portaalin kautta. Portaaliin kertyvää jätesäiliöiden avausdataa on Kankaalla hyödynnetty tarjoamalla dataa Kangasverkko-sivuston kautta julkisesti saataville.

Pelaamalla jätettä vähentämässä

Hankkeen valmisteluvaiheessa kaavailtiin toteutettavaksi jätemäärien mittaus jäteastialla käynnin yhteydessä ja sen perusteella kokeilua hinnoittelun vaikutuksesta lajitteluinnokkuuteen. Erilaisia teknologioita tutkittiin ja tarkemmin syvennyttiin Time-of-Flight -teknologiaan Jamkin opinnäytetyössä (ovaska-mikael-opinnäytetyö-jamk.pdf (theseus.fi). ”Jätepussin tai -nyssäkän tilavuuden tai painon mittaus jokaisen jäteastialla käynnin yhteydessä oli haaveajattelua” sanoo Tanja Oksa, Circwaste osahankkeen projektipäällikkö. Vaikka toimivaa teknologiaa ei löydetty, haluttiin ajatusta testata.

Tuloskortti
Viikoittainen tuloslistaus. Kuva: Ailanto, Susanna (2021) pro gradu- tutkielman materiaaleja

Palkitsemisen vaikutusta lajitteluintoon lähdettiin testaamaan pelillistämisen keinoin. Tarkoitus oli tavallaan simuloida laskutuksen vaikutusta lajittelukäyttäytymiseen. Käytännön työ toteutettiin pro gradu -tutkielman osana. Kokeiluun etsittiin Kankaan asukkaiden joukosta vapaaehtoisia, joiden jäteastioilla käyntidataa seurattiin. Seurantadata muokattiin pelipisteiksi ja se toimitettiin pelaajille viikoittain tuloskorteilla.

Susanna Ailanto kirjoittaa pro gradussaan näin:

”Kokonaisuutena toteutus sai niin hyvää palautetta kuin myös kritiikkiä. Viikoittaisesta tuloslistauksesta kaikkein pidetyin osuus oli piirakkakaavio, muut osuudet eli tuloslistaus pisteineen ja teemat eivät herättäneet suurta kiinnostuneista useimpien haastateltavien kohdalla. Yleisesti ottaen osallistujien kokemus vaikutti olleen positiivinen ja kaikki uskoivat, että pelillistäminen voisi tulevaisuudessa oikein toteutettuna kannustaa ihmisiä lajittelemaan jätteitään paremmin” (Ailanto, S. 2021)

Viestinnällä vauhditusta lajitteluun

Jätehuollosta Kankaalla on toteutettu monipuolista viestintää erityisesti asukkaiden suuntaan – on laadittu infokirjeitä uusille asukkailla, osallistuttu asukasinfoihin ja laadittu some-postauksia. Toukokuussa 2022 toteutettiin erillinen kierrätyskampanja, jonka tavoitteena oli kannustaa asukkaita kierrättämiseen sekä viestiä vielä vahvemmin Kankaan omasta jätehuoltojärjestelmästä.

Kartongin lajitteluun kannustava facebook-postaus
Ote viestintäkampanjan Facebook- mainonnasta Jyväskylän Kangas -tililtä 20.5.2022

Kampanjan pääkohderyhmä olivat Kankaan asukkaat, mutta mainontaa kohdennettiin Jyväskylän lähialueen 18-65 -vuotiaille. Twitterissä hyödynnettiin myös kohdennusta sanomalehti Keskisuomalaista ja alueen oppilaitoksia seuraaville. Sekä Instagramissa että Facebookissa onnistuttiin aktivoimaan ihmisiä kommentoimaan ja jakamaan omia kierrätysvinkkejään. ”Iso osa ihmisistä kierrättää aktiivisesti. Haastavaa on tavoittaa niitä ei-aktiivisia ihmisiä ja keksiä heidän käyttäytymistä vauhdittavia argumentteja” tuskailee Tanja Oksa. Tämä haaste lienee kotitalousjätteen osalta valtakunnallisen jätehuoltosuunnitelmankin kannalta yhteinen kaikille alan toimijoille.

Osahankkeen toteutusaikataulu: 2016 –2023

Lähteet:

Lisätietoja:

Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksikön verkostopäällikkö Tanja Oksa, etunimi.sukunimi@jkl.fi

Pilotti on osa EU-Life Circwaste -hankekokonaisuutta, jota koordinoi Suomen ympäristökeskus (Syke):

 

Iso osa ihmisistä kierrättää aktiivisesti. Haastavaa on tavoittaa niitä ei-aktiivisia ihmisiä ja keksiä heidän käyttäytymistä vauhdittavia argumentteja

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto hankkeelle CIRCWASTE - Kohti kiertotaloutta.
Circwaste-hanke saa EU:lta rahoitusta, jolla hankkeen materiaalit on tuotettu. Materiaaleissa esitetty sisältö edustaa kuitenkin ainoastaan hankkeen omia näkemyksiä, joista EU:n komissio ei ole vastuussa.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.