Apetitin Säkylän pakastetehtaalla energiatehokkaita ratkaisuja

Säkylässä Apetitin pakastetehtaalla on tehty kaksi merkittävää energiatehokkuutta lisäävää ja ilmastopäästöjä vähentävää toimenpidettä. Prosessihöyryn tuotannossa on siirrytty käyttämään pääosin biokaasua ja pakastevihannesten tuotantoprosessiin on lisätty lämmöntalteenottoratkaisuja.

Hernelinja Apetitin Säkylän pakastetehtaalla. Linjasto on harmaa ja metallinen ja sillä kulkee vihreää hernemassaa.
Hernelinja Apetitin Säkylän pakastetehtaalla.

Biokaasulla korvataan aiemmin fossiilisilla polttoaineilla tehtyä höyryä

Apetit on aikaisemmin ostanut käyttämänsä höyryenergian toimijalta, joka käytti tuotannossaan fossiilisia polttoaineita. Uudessa satokaudelle 2023 valmistuneessa ratkaisussa Apetitilla on pitkä energiantuotannon kumppanuussopimus Adven Oy:n kanssa, joka käyttää tuotannossaan puhdistettua biokaasua eli biometaania. Biokaasun toimittaa lähellä sijaitseva VSS Biopower Oy ja se toimitetaan laitokseen suoraan maahan kaivetussa putkessa. Advenin energialaitokselta höyry toimitetaan kahteen laitoksen vieressä sijaitsevaan tehtaaseen. Apetitin satokauden kasvien pakastekäsittely ja sitä kautta myös Säkylän tehtaan höyryenergian tarve keskittyvät kuitenkin voimakkaasti satokauteen eli syksyyn, eikä VSS:n biokaasutuotanto pelkästään riitä kattamaan kokonaistarvetta. Siksi osa tarvittavasta prosessihöyrystä tuotetaan myös nestekaasulla (LPG). Uudelle biokaasun tuotantokapasiteetille olisi siis jo kysyntää. VSS Biopowerin toimitusjohtaja Jari Sillanpään mukaan uudet bioreaktori-investoinnit ovat kuitenkin niin kalliita, ettei vielä lähivuosina ole rahkeita investoida tuotannon lisäkapasiteettiin. Lisäksi biometaanin varastointi esim. paineistettuna siirtokontteihin ja etenkin kaasun purku konteista paineenalennusasemineen asiakkaan päässä ovat kalliita investointeja, mikä hidastaa osaltaan mahdollisten varastointiratkaisujen käyttöönottoa.

Kaikki Apetitin Säkylän tehtaalta syntyvä tuotannon orgaaninen sivuvirta toimitetaan VSS:lle uuden biokaasun raaka-aineeksi. Kokonaisuudesta onkin muodostunut hieno kiertotaloutta tukeva symbioosi, missä tuotannon biojätteestä tehdään teollisuuskaasua ja ylijäävä ravinnepitoinen mädätejäännös käytetään vastaavasti alkutuotannon lannoitteeksi.

Pakastusprosessin hukkalämmöillä käyttöveden ja tilojen lämmitystä

Advenin operoimalla energialaitoksella kerätään talteen myös hukkalämpöjä tehtaan herneen ja muiden tuotteiden pakastusprosesseista sekä varastoinnista. Eri koneistoista hukkalämpö siirretään putkissa energialaitokselle ja lämpö otetaan talteen lämpöpumpuilla. Lämpö siirretään veteen ja varastoidaan lämpöakkuun, josta energiaa puretaan tarpeen mukaan aluekaukolämpöverkkoon tehdasalueen eri kiinteistöjen ja käyttöveden lämmitykseen.

Uuden lämmöntalteenotonratkaisun avulla tarvittavan primäärienergian tarpeen arvioidaan laskevan noin kolmanneksella. Kaikkiaan uusittu energiaratkaisu pienentää Apetitin Säkylän tehtaan CO2-päästöjä noin 80 % eli yli 4000 tonnia vuodessa.

Sähkön käyttö mukaan lukien uuden energiaratkaisun myötä jo noin 70 % Säkylän tehtaan energiatarpeesta tulee nyt uusiutuvista energianlähteistä.

Advenin energialaitos. Kuvassa energialaitos ja lämpöakku, jotka ovat valkoinen matala rakennus ja sen vieressä korkea valkoinen torni. Laitoksen pihaan on parkkeerattu kaksi pakettiautoa. Taustalla sininen taivas ja muutama pilviharso.
Advenin energialaitos lämpöakkuineen Säkylässä Apetitin pakastetehtaan vieressä.

Advenin toteuttama ja operoima energialaitos on höyrykattiloiden, lämpöpumppujen ja lämpöakun yhdistelmä, jossa tuotetaan prosessihöyryä kaasua polttamalla, kerätään talteen tehtaan hukkalämpöjä ja hyödynnetään se edelleen alueen kiinteistöjen ja käyttöveden lämmitykseen. Energiaratkaisu myös varastoi lämpöä isoon lämpöakkuun tasaamaan tehdasalueen lämmitystarpeen ja siihen osaltaan käytettävän hukkalämmön synnyn välistä ajallista vaihtelua. Hankkeelle on myönnetty Business Finlandin tukea energiatehokkuutta parantavana investointina.

Lisätietoja

  • Ari Kulmala, Apetit Oyj,  etunimi.sukunimi@apetit.fi, puh. 044 032 1065
  • Leo Toivonen, Adven Oy, etunimi.sukunimi@adven.com, puh. 040 708 4194

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto toimijalle Adven Oy.
Loikka-arkisto toimijalle Apetit Oyj.
Loikka-arkisto toimijalle VSS Biopower Oy.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.