Valkeakosken Tarttilan koulu öljystä eroon, oppilaskunnalta aurinkopaneelit

Kaksikerroksinen harjakattoinen vaaleankeltainen koulurakennus kuvattuna etuviistosta. Etualalla auringonkukkia.
Tarttilan koulu Valkeakoskella. Kuva: Valkeakosken kaupunki

Valkeakosken kaupunki kuuluu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijäkuntien Hinku-verkostoon ja kaupunki on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Valkeakoskella onkin määrätietoisesti toteutettu kiinteistöjen energiatehokkuutta parantavia investointeja. Vuonna 2021 oli vuorossa Sääksmäen Saarioispuolella sijaitsevan noin 40 oppilaan Tarttilan alakoulun ja päiväkodin lämmitystavan muutos. Rakennuksen lämmitysjärjestelmänä alusta alkaen toimineen öljyn korvaajaksi päätettiin valita ilma-vesilämpöpumppu -ratkaisu. Kovilla pakkasilla lisälämmönlähteenä toimii muutostöiden yhteydessä uutena asennettu sähkökattila.

Kustannussäästöjä ja päästövähennyksiä

Tarttilan koulun lämmittäminen kulutti aiemmin vuositasolla lähes 16 000 litraa lämmitysöljyä. Tästä aiheutui kaupungille vuosittain noin 20 000 euron kustannukset ja lisäksi yli 43 000kg CO2-ekv päästöt. Investointi uuteen lämmitysjärjestelmään oli kokoluokaltaan noin 150 000€ ja tähän saatiin Aralta 25% investointituki. Lämmitystavan muutostöiden toteuttajaksi valittiin Assemblin Oy. Urakka toteutettiin kokonaisurakkana, jossa urakoitsija vastasi kohteen kaikista LVIS- sekä rakennustöistä. Suurimmat muutostyöt toteutettiin neljässä kuukaudessa painottuen kesään, eivätkä rakennusyöt näin ollen häirinneet koulutyötä. Tarttilan koululla oltiin tyytyväisiä projektiin sekä lopputulokseen.

– Meidän käyttäjien arjessa lämmitystavan muutostyö ei näkynyt juuri mitenkään, eli projekti oli oikein onnistunut, kertoo Tarttilan koulun rehtori Riina Väyrynen.

Lämmitystavan muutoksen myötä Tarttilan koulun lämmityksen päästöt ovat pudonneet vain noin 30 prosenttiin aiemmasta. Samalla kaupunki saa merkittäviä kustannussäästöjä polttoainekulujen pienennyttyä merkittävästi.

Oppilaskunta hankki koululle aurinkopaneelit

Vuonna 2021 Valkeakoskella järjestettiin osallistuvan budjetoinnin kokeilu, jossa nuorisovaltuustolle varattiin määräraha kohdennettavaksi ilmastonmuutoksen torjumista koskeviin toimenpiteisiin. Nuorisovaltuusto jakoi osan rahasta edelleen koulujen oppilaskunnille koulujen omiin  ilmastotoimiin. Tarttilan koulussa oppilaskunta pohti eri vaihtoehtojen välillä ja päätyi lopulta omana ilmastotekonaan tilaamaan koululle oman aurinkopaneelijärjestelmän.

 

Käytämme aurinkosähköä pallopumpun toimintaan ja iPadien ja kännyköiden lataukseen

 rehtori Riina Väyrynen

Tuumasta toimeen

Aurinkopaneelien asennuksen hoiti paikallinen OM-sähkö Oy ja työt hoituivat mallikkaasti. Nyt koulun pallopumppu toimii aurinkosähköllä ja päivän aikana käytössä olevia mobiililaitteita kuten padeja ja puhelimia ladataan koulun itse tuottamalla puhtaalla sähköllä.

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto hankkeelle Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku).
Loikka-arkisto kunnalle Valkeakoski.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.