Energiansäästöä sairaalapesulassa lämmöntalteenotolla

Uudenmaan Sairaalapesula otti pesuveden lämmityksessä käyttöön uuden lämmöntalteenoton, joka hyödyntää poistoveden lämpöä. Sairaalapesulan jäteveden lämpötila vaihtelee noin 40-70 °C välillä. Lämmöntalteenotolla saadaan hyödynnettyä tämä lämpö pesukoneiden syöttöveden lämmitykseen. Järjestelmässä olevalla puskurisäiliöllä tasataan virtauksen vaihteluita ja jätevedestä saadaan lämpöä talteen niin, että viemäriin menevän veden lämpötila on noin 9-17 °C. Lämmönsiirtimessä on isot virtauskanavat, mikä varmistaa etteivät poistoveden epäpuhtaudet kuten nukka haittaa. Järjestelmä on tällöin käytännössä huoltovapaa.

Lämmöntalteenoton lämmitysteho syöttövedelle vaihtelee välillä 500 kW – 1,3 MW, ja käytännössä lähes kaikki pesukoneille menevä syöttöveden lämmitys saadaan hoidettua lämmöntalteenoton kautta. Lämmöntalteenotto vähentää siis olennaisesti tarvittavan lämmityshöyryn tarvetta, kun höyryä tarvitaan lähinnä pesuprosessin aikaiseen veden lämmittämiseen. Lämmöntalteenotolla voitaisiin lämmittää syöttövettä vielä enemmänkin, mutta pesuteknisistä syistä syöttöveden lämpö ei saa olla yli 40 °C. Kuitenkin pesulan noin 300 m³ päivittäisellä vedenkäytöllä syöttöveden lämmitys 4-6 asteesta 40 asteeseen säästää huomattavasti energiaa (n. 12 MWh päivässä).

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.