Ruokahävikin vähentäminen on monen toimen summa

Punaisia omenoita puisessa korissa. Koria pitelee siniraidalliseen paitaan pukeutuneet kädet.
Kuva: AdobeStock

Aleksia-liikelaitos on monen vuoden ajan kiinnittänyt huomiota palvelussaan syntyvään ruokahävikkiin ja pyrkinyt vähentämään sitä eri keinoilla. Aleksia on Nurmijärven kunnan omistama liikelaitos, joka tarjoaa ruoka- ja siivouspalveluita pääsääntöisesti kouluihin ja päiväkoteihin.   

Liikelaitos on esimerkiksi kehittänyt hävikin mittaamista, tarjonnut hävikkiruokaa ostettavaksi ResQ-palvelun kautta ja kannustanut kampanjalla alkuluokkalaisia hävikkiruoan vähentämiseen. Liikelaitos on myös kannustanut kuntalaisia lahjoittamaan oman puutarhan ylimääräisiä marjoja ja omenoita keittiöiden hyödynnettäväksi. 

Seuranta auttaa tunnistamaan ruokahävikin määrän 

Yllättäen suosikkiruokia jää keittiöissä eniten yli

Ruokahävikin määrää on seurattu Aleksiassa jo monen vuoden ajan. Kynän, paperin ja vaa’an avulla toteutettavasta seurannasta on viime vuosina siirrytty digitaalisiin järjestelmiin, joiden avulla hävikistä saadaan reaaliaikaista tietoa. Esimerkiksi vuonna 2023 Aleksiassa syntyi 80 000 kiloa elintarvikejätettä, yhteensä 320 000 euron arvosta. Elintarvikejäte sisältää tavanomaisen ruokahävikin lisäksi lautashävikin, kahvinpurut ja kuorimajätteen, joiden määrä on kuitenkin vähäinen. Lautashävikin määrä servietteineen ja keitonliemineen on kokonaisuudesta noin 15 prosenttia. 

Toisin kuin voisi olettaa, hävikki ei synny koululaisten ja päiväkodin lasten lautasilta, vaan esimerkiksi silloin, kun valmistetun ruoan määrä ei kohtaakaan ruokailijoiden määrän kanssa. Tarjontaa ja menekkiä voi tiettyyn pisteeseen saakka pyrkiä optimoimaan, mutta erityisesti ruokailijoiden lopullista määrää on mahdotonta täysin ennakoida. Myös ruoan maulla on hävikkiä lisäävä vaikutus, mutta ehkä toisenlainen kuin ajattelisi: 

– Yllättäen suosikkiruokia jää keittiöissä eniten yli. Tämä johtuu siitä, että kun ruoka on hyvää ja sitä saa santsata, myös sen menekki ja siten laskennallinen tarve kasvaa. Näin päädytään usein tilanteeseen, jossa lempiruokia tilataan muita ruokia enemmän. Jos ruokailijoita sitten onkin huomattavasti odotettua vähemmän, hävikin määrä on normaalia suurempi, kertoo Aleksian palvelupäällikkö Riitta Mikkola. 

Hävikin määrää voisikin periaatteessa vähentää rajoittamalla ruokailua vain yhteen lautaselliseen tai määrittämällä rajatun kappalemäärän tietyille ruoille, mutta tämä vaikuttaa ruokailutilanteen miellyttävyyteen. Myös asenne ruoan riittävyyteen vaikuttaa hävikin syntymiseen.  

– Keittiömme ovat vaikeassa tilanteessa: jos päivän ruoka ei riitä kaikille, saamme heti palautetta. Koulu- ja päiväkotiravintoloissamme on aina tarpeen vaatiessa vararuokaa tarjolla, joten kukaan ei koskaan jää ilman ruokaa. Suosikkiruoan loppuminen harmittaa oppilaita erityisesti, joten keittiöissä varaudutaan silloin suuriin tilausmääriin, mikä vaikuttaa ruokahävikin syntyyn, Mikkola jatkaa. 

Tänään on tarjolla ylijäämää 

Aleksia-liikelaitoksessa pääasiallisin ruokahävikin vähentämisen keino on ruokamäärien suunnittelu. Kuten edellä todettiin, tarjonta ei kuitenkaan aina vastaa kulutusta. Yksi keino, jolla liikelaitos pyrkii minimoimaan jo syntyneen ruokahävikin taloudellisia ja ympäristövaikutuksia on ResQ-palvelun käyttö. Palvelun käyttäjät voivat ostaa ja noutaa koulujen ja päiväkotien hävikkiruokaa 44 toimipisteestä valmiiksi pakattuna ja edullisempaan hintaan. Tarjolla on sekä kokonaisia aterioita, että aterian osia, kuten kastikkeita. Aleksia-liikelaitos on myynyt hävikkiruokaa ResQ-palvelussa vuodesta 2019. Lisäksi Aleksialla on nykyisin myös kaksi paikallista lahjoituskohdetta.  

Vaikka Aleksian ruokailijoiden lautasilta syntyvä ruokahävikki onkin muihin hävikkivirtoihin verrattuna pieni, liikelaitos haluaa toiminnassaan myös viestiä kestävistä ruokailutottumuksista. Aleksia-liikelaitos osallistui Wasteless Food Services in Finland (WFSF) -hankkeeseen syksystä 2022 kevääseen 2023. Hankkeen aikana Nurmijärven Maaniitun koulun keittiön ja alkuluokkalaisten kanssa toteutettiin hävikkiruoan seurantajakso ja kannustettiin alkukoululaisia hävikin vähentämiseen. 

Kampanja alkoi Maaniitun koululla syksyllä 2022. Alkuluokkalaisten kanssa lautashävikistä oli keskustelemassa ruokapalveluvastaava Tiina Salminen ja alkuluokkalaiset saivat äänestää itselleen mieleisen kuvan, joka kertoo, ettei ruokaa heitettäisi bioroskikseen. Syksyllä 2022 koulun keittiössä punnittiin kahden viikon ajan lautashävikkiä ja tästä saatiin vertailuarvo kevään koitokseen. Keväällä 2023 alkuluokat kiinnittivät huomiota oman ruoan ottamiseen ja syömättä jääneeseen ruokaan. Samalla toteutettiin uusintamittaus. Mittaustulosten vertailussa huomattiin, että koko luokka vähensi lautasjätettä mahtavalla yhdeksän kilogramman tuloksella. Kampanjan lopuksi Maaniitun koululle myönnettiin diplomi onnistuneesta suorituksesta.

Aleksia pyrkii myös opastamaan kuntalaisia ruokahävikin vähentämisessä. Nurmijärvellä on järjestetty Vähennetään ruokahävikkiä -tilaisuuksia, joissa on tarjottu laaja-alaisesti tietoa ruoan vastuullisuudesta seitsemästä näkökulmasta: taloudellinen vastuullisuus, ympäristö, ravitsemus, paikallisuus, tuoteturvallisuus sekä ihmisten ja eläinten hyvinvointi. Lisäksi Nurmijärven kunnan sivuilla on tietopaketti kuntalaisten ilmastoteoista. Sivu sisältää muun muassa vinkkejä ruokahävikin vähentämiseen, tietoa ResQ-palvelusta ja nostoja paikallisista luomu- ja lähiruokatuottajista. 

Hävikin vähentäjä voi olla myös hävikin hyödyntäjä 

Aleksia ei tyydy pelkästään tarjoamaan kuntalaisille ja muille haluaville omasta toiminnastaan syntyvää hävikkiä, vaan hyödyntää ylijäämää myös omassa tarjonnassaan. Vuonna 2018 Nurmijärven kunnalle tuli valtuustoaloite, jossa toivottiin kunnalta toimintatapaa puutarhoista yli jääneiden hedelmien hyötykäyttöön.  

Jo samana vuonna Kiertokapula Oy:n Metsä-Tuomelan jätteidenkäsittelyalueelle vastaanotettiin 5680 kilogrammaa omenoita, mikä toimi alkusysäyksenä organisoituneemmalle tavalla vastaanottaa kotitalouksien puutarhojen herkkuja Aleksian keittiöissä. Keittiöissä oli jo vuosien ajan vastaanotettu muun muassa omenoita, mutta nyt yhteinen toimintatapa sai vanhan pohjan. 

Lisätietoja 

Aleksia-liikelaitos 

Aleksia-liikelaitos on Nurmijärven kunnan omistama liikelaitos, joka tarjoaa ruoka- ja siivouspalveluita pääsääntöisesti kouluihin ja päiväkoteihin. Liikelaitoksessa työskentelee 144 ruoka- ja siivouspalvelun ammattilaista ja se toimii noin 80 toimipisteessä.  

Aleksialaiset valmistavat päivittäin noin 9 000 lounasateriaa. Aleksialla on tällä hetkellä yksi valmistuskeittiö Aleksian Pata, 47 palvelukeittiötä ja viisi jakelukeittiötä. Liikelaitoksen vastuulla on noin 80 kohteen siivous. 

Aleksian pääkeinot ruokahävikin vähentämiseksi 

  • Hävikin systemaattinen seuranta 
  • Valmistusmäärien ennakointi ja suunnittelu 
  • Hävikin myyminen ResQ-palvelun kautta 
  • Hävikin lahjoittaminen 
  • Tiedon jakaminen ja hävikin vähentämiseen kannustaminen kampanjoilla, tilaisuuksissa ja kunnan verkkosivuilla 
  • Ylijäämän hyödyntäminen ruoan valmistuksessa 
  • Toiminnan jatkuva kehittäminen.

Linkit 

Toimijat ja hankkeet

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.