Soilfood – kasvukuntoa peltomaahan kiertotaloudesta

Kuva: Hanna Koikkalainen

Maatalous on kehittynyt viime vuosisatamme puolivälistä asti kemiallisen ja teknillisten innovaatioiden johtamana. Ei voida kiistää, etteikö kehitys olisi tuonut mukanaan viljelyn tehostamisen hyötyjä. Hevonen on vaihtunut traktoriin ja automatiikka helpottaa viljelijän arkipäivää tehden työstä myös entistä turvallisempaa. Mutta kolikon kääntöpuolella on maatalouteen astunut peltomaan köyhtyminen. Peltomaan orgaanisen aineksen osuus eli multavuus on vuosien saatossa laskenut ja peltojen sadontuottokyky on samalla heikentynyt.

Maatalouden jatkuvuus edellyttää ravinteiden kierrätystä ja peltomaasta huolehtimista. YK:n arvion mukaan meillä on jäljellä 60 satoa, jos peltomaan köyhtyminen jatkuu nykyisellään. Soilfoodin tärkein tavoite on kasvattaa peltomaan multavuutta ja säilyttää maaperä tuottavana.

Kun viljelijän pelto on multava, on se myös ilmastonmuutosta hillitsevä ja viljelijälle kannattava.

Ravinteiden kierto. Kuva: Soilfood

Soilfood – kierrätyslannoitteiden pioneeri

Ravinteiden kierrätys ja peltomaan multavuuden lisääminen ovat maatalouden jatkuvuuden edellytys. Kasvien tarvitsemista ravinteista fosfori on maapallollamme ehtyvä luonnonvara. Fosfori ehtyminen voi olla vain muutaman vuosikymmenen päässä, jos maataloudessa ei hyödynnetä yhteiskunnassamme jo kiertäviä ravinnevirtoja.

Multavuus ei nykyisillä maatalouden lannoituskeinoilla nouse. Sen sijaan peltojen eroosio lisääntyy ja viljelijä kokee tappioita. Suuntaa on muutettava ja siksi Soilfood on perustettu. Soilfood perustajien ja osakkaiden halu muuttaa maatalouden totuttuja tapoja ja ratkaisuja, tuo mukanaan myös ympäristöhyötyjä. Kun peltomaan rakenne on kunnossa, pysyvät myös ravinteet peltomaassa ja pelto sitoo hiiltä.

Support your local

Vaikka Soilfood tekee valtakunnallista ja globaaliakin muutosta, on yrittäjyys ja paikallisuus ollut aina yksi yrityksen kulmakivistä. Melko moni SOILFOODilaisista toimii maatalousyrittäjinä maata viljellen ja vaalien. Toimitusjohtaja Eljas Jokinen työskenteli nuoruutensa Etelä-Suomen suurimmilla lypsykarjatiloilla, ja ensikosketus kierrätysravinteisiin syntyi jo 18 vuoden iässä, jolloin hänen perustamansa yritys alkoi tarjoamaan lietteen levitysurakointipalveluja Pirkanmaalla.

Soilfood myy ratkaisut viljelijälle aina viljelijän olosuhteet ja tarpeet huomioiden, jotta viljelijä saisi ratkaisusta parhaan mahdollisen hyödyn – niin pellon kasvukunnon kuin viljelyn kannattavuuden näkökulmasta. Soilfoodin kumppaneita toimii joukko alueellisia urakoitsijoita, jotka huolehtivat kierrätyslannoite- ja maanparannusaineiden käsittelyn, logistiikan ja levityksen.

Teollisen toimijan luotettava kumppani

Soilfood jalostaa teollisuuden sivuvirroista korkealaatuisia maanparannus- ja lannoitetuotteita korkealla agronomisella osaamisella.

Soilfood kokonaisvastuun sivuvirran hyödyntämisestä sen syntypaikalta eteenpäin siten, että laitos saa keskittyä ydinliiketoimintaansa saavuttaen lisäarvoa sivuvirran ekologisesta ja taloudellisesta sekä kiertotalouden mukaisesta hyödyntämisestä. Soilfood vastaa jäännöksen hyödyntämisestä lannoitevalmistelain mukaisesti koko vuosituotannon osalta.  Soilfood kierrättää vuosittain jo 400 000 tonnia teollisuuden sivuvirtoja.

Soilfoodilla on maassamme ainutlaatuinen, vahva osaaminen ja kokemus bioenergia- ja metsäteollisuuden sivuvirtojen hyödyntämisestä maa- ja puutarhatalouden sekä viherrakentamisen kierrätyslannoitteina ja maanparannusaineina.

Lue lisää

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto toimijalle Soilfood.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.