Yritysesimerkki: Lassila & Tikanoja – Digitaalinen sovellus apuna ruokahävikin vähentämisessä

Ruokahävikin vähentäminen on haaste, johon jokainen voi osallistua niin, ettei heitä syömäkelpoista ruokaa hukkaan. Lassila ja Tikanoja Oy:n Hävikkimestari-sovellus on kehitetty vähentämään ravintoloiden ja kotitalouksien ruokahävikkiä. Digitaalinen sovellus auttaa hahmottamaan ruokahävikin syitä sekä ottamaan käyttöön keinoja hävikin vähentämiseksi. Suomalaisesta ruokahävikistä tehtiin vuonna 2012 Foodspill-tutkimus, jossa selvisi jopa viidenneksen buffet- ja linjastoravintoloiden ruuasta päätyvän jätteeksi.

Hävikkimestari-sovellus käytössä suurtalouskeittiössä

Ravintoloissa, joissa Hävikkimestari-sovellus on käytössä, työntekijät kirjaavat sovellukseen, mitä heittivät pois ja miksi. Tämä auttaa selvittämään syitä ruokahävikin taustalla. Sovellus myös visualisoi hukkaan menevän ruuan näkyväksi. Valtaosassa ravintoloita ruokahävikkiä on saatu vähennettyä jopa 30-50%.

Esimerkiksi eräässä ensimmäisistä asiakasravintoloistamme ruokaa päätyy kuukausitasolla jätteeksi noin 800 kiloa aiempaa vähemmän. Rahassa laskettuna se tarkoittaa 20 000 euron säästöä vuodessa.

L&T:n hävikkipalveluiden liiketoimintapäällikkö Jarna Hyvönen

 

Säästöt syntyvät toimintatapamuutoksilla. Hävikkimestari parantaa tulosta ja maksaa itsensä takaisin asiakkaan koosta riippuen 3-10 kuukaudessa.

Ruuan tuotannolla on suuri vaikutus kasvihuonekaasupäästöihin sekä maapinta-alan että veden käyttöön, joten ruokahävikkiä pienentämällä vähennetään vastaavasti myös CO2e-päästöjä ja säästetään resursseja. Ruoantuotantoon kuluu jopa 50% maankäytöstä, 70% puhtaasta vedestä. Lisäksi ilmastonmuutoksen vaikuttavista päästöistä jopa 30% aiheutuu ruoantuotannosta. Ruoantuotannossa käytetään paljon resursseja, ja lopputuotteeseen eli valmiiseen annokseen on käytetty paljon energiaa ja vettä jos verrataan mihin tahansa aikaisempaan vaiheeseen ruuantuotannossa. Tämän takia pienetkin pois heitetyt ruokamäärät ovat merkitseviä.

Hävikkimestari kotitalouksien kokeiltavana

Hävikkimestaria hyödynnettiin vuonna 2017 myös kuluttajien kotitalousruokahävikin tutkimukseen. Kotitalouksissa tehdyissä kokeiluissa saatiin hyviä tuloksia. 24 suomalaisen kotitalouden kattava kokeilu kesti 3 viikkoa, jossa kahden ensimmäisen viikon ajalta kartoitettiin normaali hävikin määrä ilman sen aktiivista vähentämistä ja kolmannella viikolla pyrittiin minimoimaan hävikki. Tulokset olivat lupaavia, sillä kolmannella testiviikolla hävikkiä syntyi yli 50 % vähemmän kuin kahdella edeltävällä. Kotitalouksien ruokahävikki voitaisiin puolittaa tämän perusteella, jos asiaan kiinnitettäisiin enemmän huomiota ja sovellusta käytettäisiin laajemmin. Hävikkimestari on kaupallinen tuote ja se voidaan hankkia suurtalouskeittiöihin.

Vuonna 2017 Hävikkimestarin avulla pelastettiin 217 920 kg ruokaa joutumasta roskiin, mikä tarkoittaa lounasannoksina yli 400 000 annosta. Kustannussäästöä Hävikkimestarin avulla saatiin aikaan lähes 500 000 €.

Lisätietoja:

Hävikkimestarin verkkosivut – L&T

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.