Uniori tavoittaa vuosittain viisi ikäluokkaa kiertotalouden pariin

Uniorin koululaiset kierrätyksen äärellä.

LUT-yliopiston ja Lappeenrannan kaupungin yhteinen Uniori – Lappeenranta Junior University aloitti toimintansa 2017. Toiminta on osa opetussuunnitelmaa ja se kattaa vuosittain useita eri ikäluokkia. Uniori tarjoaa esimerkiksi opetus- ja tutkimusmateriaalia opettajille, teemapäiviä kouluilla, työpajoja oppilaille LUT:ssa sekä isommille koululaisille ja lukiolaisille monialaisia oppimiskokonaisuuksia ja asiantuntijavierailuja koululla.

Sisällöt perustuvat LUT:n painopisteisiin, jotka ovat puhdas energia, puhdas vesi, puhdas ilma sekä kestävä liiketoiminta ja yrittäjyys. Esimerkiksi esikoululaisten teemoja ovat puhdas vesi ja energia sekä kiertotalous, 3-luokkalaisilla puhdas vesi ja kiertotalous ja 5-luokkalaisilla kestävä liiketoiminta ja yrittäjyys. Näihin teemoihin keskittyviä laaja-alaisempia kokonaisuuksia tarjotaan myös 8-luokkalaisille sekä lukiolaisille.

Vuosittain toiminta kattaa 2100 oppilasta, 200 opettajaa, 1200 lukiolaista sekä kaupungin esikoululaiset. LUT:n ja kaupungin koulutusyhteistyön mallin tavoitteena on herättää lasten ja nuorten kiinnostusta tieteeseen, teknologiaan, tutkimiseen ja liitetalouteen sekä tukea lukiolaisten tiedollisia ja taidollisia valmiuksia yliopisto-opintoihin.

Lappeenrannan LUT-yliopistolla on tehty oppilaitosyhteistyötä vuodesta 2000, jolloin perustettiin peruskoulun ja lukion fysiikan opetusta tukeva ABB-luokka. Matemaattis-luonnontieteelliseen alaan keskittyvä LUMA-keskus Saimaa on järjestänyt koululaistoimintaa vuodesta 2012.

Lisätietoja:

Vieraile Uniorin sivulla: https://www.uniori.fi/

https://www.lut.fi/yhteistyo-ja-palvelut/palvelut-oppilaitoksille/lut-junior-university-lappeenranta

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto hankkeelle CIRCWASTE - Kohti kiertotaloutta.
Loikka-arkisto hankkeelle CIRCWASTE-edelläkävijäkunta.
Loikka-arkisto toimijalle LUT-yliopisto.
Loikka-arkisto kunnalle Lappeenranta.
Circwaste-hanke saa EU:lta rahoitusta, jolla hankkeen materiaalit on tuotettu. Materiaaleissa esitetty sisältö edustaa kuitenkin ainoastaan hankkeen omia näkemyksiä, joista EU:n komissio ei ole vastuussa.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.