Tutkimus: kotitalouksien sekajätteen koostumus Keski-Suomessa

Tutkimuksen tekijä lajittelee jätteitä.

Sekajätteen koostumustutkimukset antavat tärkeää tietoa kotitalouksien sekajätteen sisällöstä. Tiedon avulla voidaan kohdentaa jäteneuvontaa ja tehdä näkyväksi erilliskerättävien jätteiden määriä sekajätteessä.

Keski-Suomessa on toteutettu Circwaste-hankkeen aikana kaksi sekajätteen koostumustutkimusta vuosina 2017, 2021 ja kolmas tehdään kesällä 2023. Lisäksi ennen hanketta Keski-Suomessa on tehty yksi koostumustutkimus vuonna 2015.

Tutkimuksiin on valittu sekä haja-asutusalueita ja taajama-alueita. Hankkeen aikana tehdyissä tutkimuksissa jätepussien sisältöä on tutkittu Mustankorkean alueen taajamasta ja haja-asutusalueelta ja Sammakkokankaan alueen taajamasta ja haja-asutusalueelta.

 

Tutkimukset on toteutettu KIVOn sekajätteen koostumustutkimuksen oppaan mukaan. Lajittelijoina toimivat keskisuomalaiset opiskelijat. Käsin tehtävässä sekajätteen koostumustutkimuksessa sekajätepussien sisältöä luokitellaan 28:aan eri jätejakeeseen ja jakeiden osuus selvitetään painoprosentteina. Näytteenotto ja luokittelu on haastavaa ja tuloksia ei kannata lukea täsmällisinä.

Pysväsdiagrammi sekajätteen koostumustutkimuksen tuloksista vuosina 2015, 2017 ja 2021.

 

Keski-Suomen kotitalouksien sekajätteet sisältävät eniten biojätettä (23 % vuonna 2021) ja sekalaista jätettä (23 % vuonna 2021). Biojäte sisältää myös pehmopaperit, ilman pehmopaperia biojätteen osuus vuonna 2021 oli noin 16 %. Tutkimusaluilla on ollut pitkään voimassa biojätteen lajitteluvelvoite ja biohajoavat jätteet hyödynnetään biokaasun tuotannossa. Sekalaisen jätteen, eli oikein lajitellun sekajätteen, osuus on vuosien varrella kasvanut. Tämä on hyvä uutinen ja kertoo siitä, että sekajätteen joukkoon laitetaan entistä vähemmän sinne kuulumatonta jätettä.

Muovipakkausten keräyksen myötä muovin ja muovipakkausten määrä sekajätteen joukossa on vähentynyt. Kartongin ja pahvin määrä oli vuonna 2021 hieman suurempi kuin aiempina vuosina. Tähän vaikuttanee koronapandemia, jonka aikana ruokaa ja tavaroita tilattiin kotiin normaaliaikoja enemmän. Pakkausjätteitä on yhteensä ollut noin 30 % sekajätteestä.

Tekstiilijätettä ja jalkineita, sekä käyttökelpoista että käyttökelvotonta, sekajätteen joukossa on viime vuosina ollut noin 10 %. Keski-Suomessakin alkoi vuoden 2023 alusta poistotekstiilien keräys ja onkin mielenkiintoista nähdä, vaikuttaako tämä tekstiilien määrään sekajätteessä.

Vuoden 2023 sekajätteen koostumustutkimuksen tulokset julkaistaan Kesi-Suomen liiton verkkosivuilla elokuussa.

 

Vuoden 2021 sekajätteen koostumustutkimuksen tulokset.

Tutkimukset on toteutettu Keski-Suomen liiton hallinnoimassa Circwaste-osahankkeessa C.17. Hanke saa rahoitusta EU:n Life-ohjelmasta. Kyseistä osahanketta rahoittavat myös alueelliset jätehuoltoyhtiöt Mustankorkea Oy ja Sammakkokangas Oy (sekä kaasuyhtiö Gasum Oy 2021 syksyyn saakka).

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto hankkeelle CIRCWASTE - Kohti kiertotaloutta.
Circwaste-hanke saa EU:lta rahoitusta, jolla hankkeen materiaalit on tuotettu. Materiaaleissa esitetty sisältö edustaa kuitenkin ainoastaan hankkeen omia näkemyksiä, joista EU:n komissio ei ole vastuussa.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.