Lahden kaupungintalo peruskorjataan kestävästi kiertotalouden hengessä

Lahden kaupungintalo ja taivasta
Kuva: Lassi Häkkinen

Lahden kaupungintalo on noin 5 000 neliömetrin kokoinen Eliel Saarisen suunnittelema 110-vuotias arvokiinteistö. Niinpä myös kohteen peruskorjaukselle asetettiin kovat laatu- ja kestävyystavoitteet, jotka koskevat myös purkutöitä.

”Purkumateriaalien korkea hyötykäyttöprosentti on meillä Lahdessa normaalia toimintaa ja osa kaikkia kaupungin rakennushankkeita”, kertoo Lahden kaupungin ympäristökoordinaattori Jenni Rahkonen. Kuntien onkin hänestä tärkeää huomioida, että kaupungin omilla rakennustöillä on suuri merkitys sille, miten iso osa alueen rakennus- ja purkumateriaaleista saadaan kiertoon.

Määrätietoiset tavoitteet liittyvät Lahden kaupungin toimintaan FISU-verkostossa (Finnish Sustainable Communities), johon kuuluu 11 edelläkävijäkuntaa. ”Haluamme olla täysin jätteetön vuoteen 2050 mennessä ja jo sitä ennen hiilineutraali vuonna 2025 ensimmäisenä suurena suomalaiskaupunkina.”

Jätteestä saatiin hyötykäyttöön 609 tonnia eli 99 prosenttia. Siitä noin 70 prosenttia on betoni- ja tiilijätettä.

Jenni Rahkonen, ympäristökoordinaattori, Lahden kaupunki

Yli 600 tonnia jätettä kiertoon

Kaupungintalon kaltaisessa rakennuksessa on kyse suurista materiaalivirroista, joten myös luonnonvarojen säästömahdollisuudet ovat suuret. Kaupungintalon peruskorjauksessa purettiin vuoden 2021 aikana pois lähes kaikki pintarakenteet kaikista neljästä kerroksesta. Lisäksi välipohjiin tehtiin aukkoja uudelle hissikuilulle ja talotekniikalle. Purkujätettä syntyi yli 600 tonnia.

”Jätteestä saatiin hyötykäyttöön 609 tonnia eli 99 prosenttia”, Rahkonen sanoo. Siitä noin 70 prosenttia on betoni- ja tiilijätettä. Betonijätteestä jalostetaan CE-sertifioitua Demorock-uusiokiviainesta, jolla voidaan korvata neitseellisiä luonnon raaka-aineita. Kaikki jätteet on lajiteltu ja kierrätetty Purkupiha Oy:n Lahden jätteenkäsittelyasemalla. ”Esimerkiksi energia- ja puujäte on lajiteltu kierrätyspolttoaineeksi.”

Sisäpihan vanha kellari purettiin pois uuden tieltä. ”Noin 95 prosenttia kellarin pois kaivetuista maa-aineksista meni maanrakennusurakoitsijalle hyötykäyttöön”, kertoo SRV:n projekti-insinööri Karri Behm. Maanvaraisten lattioiden maa-ainekset korvattiin kapillaarisoralla ja muilla kiviaineksilla, jotka saatiin Pennalasta ja Okeroisista.

Lahteen palkattiin myös vuonna 2021 kiertotalousasiantuntija, joka koordinoi maa-ainesten kestävää käyttöä ja kiertoa kaupungin työmailla. ”Tavoitteena on käyttää maita mahdollisimman paikallisesti, jotta vältetään turhia kuljetuksia ja neitseellisten kiviainesten tarvetta”, Rahkonen kertoo. Kestävät päätökset tulevatkin jatkumaan kaupungin purkuhankkeissa. ”Lahden kaupunki allekirjoitti keväällä 2022 kestävän purkamisen Green Deal -sopimuksen, ja valmistelemme parhaillaan kiertotalouden tiekarttaa, joka valmistuu vuoden 2022 lopulla.”

Lahden kaupungintalon remontti
Kuva: Lasse Häkkinen

 

Peruskorjauksessa vaalitaan vanhaa

Historiallisessa kohteessa pyritään kierrätyksen lisäksi korjaamaan, säästämään ja entisöimään monia rakennusosia, kuten ovia, ikkunoita ja jalkalistoja. Myös vanhoja arvovalaisimia kunnostetaan noin 300 kappaletta, ja niiden valonlähteet vaihdetaan energiatehokkaalle leditekniikalle.

”Lisäksi puretusta sisäpihan piipusta saatiin talteen 1200 tiiltä, jotka käytetään julkisivun korjaamisessa”, Rahkonen kertoo. Muutenkin korjaukset toteutetaan rakennushistoriaa vaalien, yhteistyössä Museoviraston, Lahden kaupunginmuseon ja rakennusvalvontaviranomaisten kanssa.

Purku- ja rakennustöistä vastaa SRV allianssimallilla. Hankintavaiheen urakoitsijaehdokkaiden kartoituksessa pyrittiin osallistamaan mahdollisimman kattavasti paikallisia toimijoita, koska paikallinen urakoitsija hyödyttää työmaata. ”Näin laajassa peruskorjauksessa voidaan välillä joutua muuttamaan alkuperäistä suunnitelmaa, ja paikallisuus lisää joustavuutta ja lyhentää reagointiaikaa”, Behm sanoo. Hänen mukaansa jo sovituista rakennusteknisistä urakoista esimerkiksi teräsrunko-, vesikatto- ja väliseinätyöt sekä muuraukset toteutuvat paikallisten urakoitsijoiden voimin.

Kaupungintalon varsinainen korjausurakka käynnistyi keväällä 2022 sääsuojan alla. ”Myös rakentamisen aikana jätehuollon pitää toimia ja materiaalien päätyä kiertoon”, Rahkonen korostaa. Modernilla tekniikalla varustetun, uudistuneen ja entistä saavutettavamman kaupungintalon on tarkoitus tulla käyttöön syksyllä 2023.

Lahden kaupungintalo
Kuva: Markus Henttonen

Kiertotalous Lahden kaupungintalossa:

  • 99 % purkujätteestä saatiin hyötykäyttöön
  • Monet ovet, ikkunat, jalkalistat ja valaisimet palautetaan rakennukseen entisöitynä
  • Puretusta sisäpihan piipusta saadut 1200 tiiltä käytetään julkisivun korjaamisessa
  • Lahden kaupunki allekirjoitti kestävän purkamisen Green Deal -sopimuksen vuonna 2022
  • Kaupungin kiertotalouden tiekartta valmistuu vuoden 2022 lopulla.

 

Lisätietoa:

Lue lisää Lahden kaupungintalon peruskorjauksesta:

 

Yhteystiedot:

Jenni Rahkonen
Lahden kaupungin ympäristökoordinaattori
jenni.rahkonen@lahti.fi
044 482 6646

 

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto kunnalle Lahti.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.