Opiskelijat pääsivät testaamaan yhteiskäyttöistä biokaasuautoa Jyväskylässä

Jyväskylän kaupunki järjesti yhteistyössä Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö KOAS:n ja yhteiskäyttöautopalvelu Omago Oy:n kanssa huhti-kesäkuussa 2021 Jyväskylän opiskelijoille suunnatun yhteiskäyttöautokokeilun. Circwaste-hankkeen kokeilussa tarjottiin yhteiskäyttöinen kaasuauto testattavaksi kaupungissa asuville opiskelijoille.

Kokeilun avulla pyrittiin tuomaan esille yhteiskäyttöautoilun etuja auton omistamiseen verrattuna sekä tutustuttamaan opiskelijoita yhteen jakamistalouden palveluista Jyväskylän seudulla. Yhteiskäyttöautoilu on yksi fiksun liikkumisen muoto ja samalla myös resurssiviisas tapa liikkua paikasta toiseen verrattuna siihen, että kaikki omistaisivat oman auton. Kokeilussa käytettävä auto kulkee ympäristöystävällisesti biokaasulla, jota voi helposti tankata kahdelta tankkauspisteeltä Jyväskylässä.

Yhteiskäyttöauto
Kuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen, Studio Ihmepeili

”Kokeilun ajalta saadut tulokset olivat erinomaiset. Autoa käytti kuukausittain noin 40 eri käyttäjää ja palveluun rekisteröityi kokeilun aikana yhteensä 185 henkilöä. Auton kuukausikohtainen käyttöaste oli keskimäärin noin 19 %. Käyttöaste on yhteiskäyttöautoilla yleensä merkittävästi parempi verrattuna yksityisautoihin, joiden käyttöaste on keskimäärin noin 5 %”, projektipäällikkö Outi Manninen Jyväskylän kaupungilta kertoo.

Yhteiskäyttöautolla voidaan parhaimmillaan korvata noin 10-15 yksityisautoa.

Outi Manninen, Jyväskylän kaupunki

”Olemme tyytyväisiä kokeilun tuloksiin. Yhteiskäyttöautoilla voidaan parhaimmillaan korvata noin 10-15 yksityisautoa, mikä on todellinen ekoteko. Kokeilu vahvistaa käsitystä siitä, että yhteiskäyttöpalveluille on kysyntää, myös eri käyttäjäryhmissä, kuten opiskelijoiden keskuudessa”, Outi Manninen iloitsee.

Myös käyttäjät olivat tyytyväisiä kokeiluun.

”Opiskelijat ottivat auton hyvin vastaan ja kokeilun aikana kerätyn palautteen perusteella sitä kokeilleet pitivät erityisesti auton helppokäyttöisyydestä. Yleispalautteena käyttäjät pitivät palvelua hyvänä lisänä opiskelija-asumiseen. Kokeilu onnistuikin niin hyvin, että yhteistyö KOAS:n ja Omagon välillä jatkuu edelleen ja KOAS:n asukkaat pääsevät jatkossakin nauttimaan yhteiskäyttöauton helppoudesta”, Manninen kertoo.

 

Yhteystiedot:

Outi Manninen, projektipäällikkö, Jyväskylän kaupunki
outi.manninen (at) jyvaskyla.fi

Lisätietoa:

Jyväskylän kaupungin verkkosivut:

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto kunnalle Jyväskylä.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.