Energiaremontilla kiinteistöstä kustannustehokkaampi ja energiankäytöltä vastuullisempi

Tampereella sijaitsevaan, Kesko Oyj:n hallinnoimaan terminaalivarastoon tehtiin energiakatselmus EcoRealin toimesta loppuvuodesta 2017. Energiakatselmuksessa havaitun energiansäästöpotentiaalin perusteella kiinteistössä aloitettiin energiaremontti. Energiaremontti toteutettiin projektinjohtorakennuttamisena, EcoRealin vastatessa hankkeen suunnittelusta, johtamisesta, rakennuttamisesta ja kilpailutuksesta aina loppuraportointiin saakka.

Energiaremontissa kohteeseen rakennettiin keskitetty rakennusautomaatiojärjestelmä energiatehokkailla toiminnallisuuksilla ja suoritettiin kylmäjärjestelmän asetusarvojen optimointityö. Lisäksi ulkovalaistus modernisoitiin ja sisävalaistukseen tehtiin muutoksia. Projektin suunnittelu alkoi toukokuussa 2018 ja valmis kohde luovutettiin asiakkaalle marraskuussa 2018.

Energiaremontti toteutettiin tarpeemme huomioiden ja normaaliin terminaalitoimintaan ei kohdistunut haittaa toteutuksen aikana. Olemme tyytyväisiä lopputulokseen ja saavutettuihin säästöihin.

Juha-Matti Kyntäjä, Ylläpitopäällikkö, Kesko Oyj.

SÄÄSTÖTAVOITE:

16% energiansäästö ja 43% investoinnin tuotto sisältäen energiatuen

PINTA-ALA:

4 935 m2

MITÄ TEHTIIN:

Energiaremontti sisältäen rakennusautomaation, kylmäjärjestelmän ja valaistuksen modernisoinnin

KESKEISET TULOKSET:

Arviolta 270 000€ kustannussäästöt ja 550 tonnin CO2- päästöjen vähennys elinkaaren aikana

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto toimijalle EcoReal.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.