Kiertotalouden työkirja avuksi kunnille

 

Kiertotalouden työkirja
Kiertotalouden työkirja tarjoaa työkaluja kunnille

Pirkanmaan liitto on mukana Euroopan komission rahoittamassa LIFE -hankkeessa CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta. Hankkeessa on koottu kiertotalouden työkirja, joka kokoaa yhteen kiertotalouden toteuttamisen eri vaiheet ja hyviksi havaitut kokeilut ja työkalut eri puolella Suomea. Työkirjan on laatinut projektipäällikkö Hannele Tiitto.

Työkirjassa neuvotaan kuntia monipuolisesti ottamaan kiertotalous osaksi kunnan päivittäistä toimintaa. Sen avulla on mahdollista toteuttaa erilaisia toiminnallisia menetelmiä, joiden avulla saadaan myös kuntalaiset mukaan kiertotalouden siirtymään.

Kiertotalous vaatii toimiakseen jalkautumista sekä strategiselle että toiminnalliselle tasolle, toteaa projektipäällikkö Katja Alakerttula Pirkanmaan liitosta.

Kirjaus kuntastrategiassa onkin tarpeellinen ponnahduslauta käytännön tekemiseen. Työkirja tarjoaa laajan kattauksen tapausesimerkkeihin sekä niiden tuomiin rahallisiin säästöihin.

Kiertotalous näkyy erityisesti resurssiviisaiden koneiden ja laitteiden hankinnassa ja käytössä. Kaikki muutokset eivät vaadi aina rahallista panosta, vaan suuri merkitys on totuttujen käytäntöjen muuttamisella tai tilojen uudelleenkäytön suunnittelulla.

Jotta kiertotalous saadaan vakiintuneeksi osaksi kunnan käytäntöjä, tulisi kuntastrategian linjauksia kiertotaloudesta seurata budjettisuunnittelussa. Kiertotalous tarvitsee myös tekijöitä, joten vastuuhenkilöiden nimeäminen ja kartoitus ovat tärkeitä askeleita. Kunta voi halutessaan luoda myös tiekartan mittareineen, jotta kiertotalouden edistymistä voidaan seurata.

Kiertotalous on yhdessä tekemistä ja kehittämistä, joka parhaimmillaan lisää kunnan elinvoimaa. Työkirja tuo hyvät käytännöt näkyviin ja kannustaa kuntia tarttumaan kiertotalouteen rohkeasti.

Tutustu oppaaseen:

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto hankkeelle CIRCWASTE - Kohti kiertotaloutta.
Loikka-arkisto toimijalle Pirkanmaan liitto.
Circwaste-hanke saa EU:lta rahoitusta, jolla hankkeen materiaalit on tuotettu. Materiaaleissa esitetty sisältö edustaa kuitenkin ainoastaan hankkeen omia näkemyksiä, joista EU:n komissio ei ole vastuussa.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.