Kiertotalousohjelma näkyy Riihimäen kouluissa ihan käytännön tasolla

Riihimäeltä koulusta
Kuva: Maija Kojo, Lasitehtaan koulu

Kiertotalous on Riihimäen kaupungin kärkihankkeita robotiikan ja teatteritaiteen rinnalla. Kaupungin tavoitteena on olla päästötön ja jätteetön vuonna 2030, ja kiertotalous kattaakin jo kaiken kaupungin toiminnan. Kiertotalous saatiin mukaan myös opetussuunnitelmaan vuonna 2019.

”Siitä asti kaikissa ala- ja yläkouluissa on ollut kiertotaloudesta vastaava opettaja, joka edistää resurssiviisasta ajattelua ihan käytännön tasolla”, kertoo Lasitehtaan koulun rehtori Maija Kojo. Kaiken kaikkiaan kiertotalousopetus koskettaa Riihimäellä vuosittain noin 3 000 lasta ja nuorta sekä heidän kauttaan suurta joukkoa lasten vanhempia.

Jo ennen kiertotalouden saamista paikalliseen opetussuunnitelmaan aiheesta innostuneet opettajat nostivat aihetta esiin osana ympäristökasvatusta. ”Monessa koulussa kipinä kiertotalouteen onkin syttynyt opettajien suorittamien ympäristöopin erikoistumisopintojen ja ympäristökasvatuksen erikoisammattitutkintojen kautta.”

Kojosta on tärkeää, että kiertotalousopetusta on lähdetty kehittämään kouluista käsin. ”Siksi myös ideat ovat lähteneet elämään käytännön opetustyössä”, hän uskoo. Tärkeitä viestinviejiä ovat olleet myös Riihimäen Vihreä lippu -koulut, joissa noudatetaan kansallista kestävän kehityksen ohjelmaa.

Oppilaat katselmoivat kouluja kiertotalousviikolla

Riihimäkeläisissä kouluissa toteutettiin kevään 2022 kiertotalousviikolla auditointi, jossa kiertotaloustekoja arvioitiin yhdessä laaditun tarkastuslistan avulla. Yläkouluissa kyselyyn vastasivat kaikki 7.-luokkalaiset. Alakouluissa Vihreän lipun tai oppilaskunnan edustajat toteuttivat kyselyn omissa luokissaan opettajiensa avustamina.

”Yhdessä arvioitiin esimerkiksi oppilaiden osallistumista, turhan kulutuksen välttämistä, hankintojen kestävyyttä, lajittelun toteutumista ja lähiluonnon hyödyntämistä”, Kojo kertoo. Koulujen kiertotalousvastaavat kokosivat auditointien tulokset yhteen toukokuussa, ja esimerkiksi Lasitehtaan koululla lapsilta saatiin konkreettisia parannusehdotuksia, kuten löytötavaralaatikon siirtäminen alemmas. ”Oppilaat toivoivat myös keskittymistä pariin yhdessä valittuun kiertotalousteemaan systemaattisemman aina tietyn lukuvuoden aikana.”

Jos kiertotalousasiat olivat tarkastuslistan mukaan kunnossa, koulu sai ikkunaansa Kiertotalousauditoitu koulu 2022 – merkin. Kojon mukaan kehityskohteiden löytämisen lisäksi auditointien tarkoituksena on antaa kouluille kiitosta onnistumisista. ”Samanlaista hyvän mielen katselmusta on tarkoitus jatkaa vuosittain.”

Koululainen
Kuva: Maija Kojo, Lasitehtaan koulu

Retkivinkki-lista kattaa jo 18 lähiluontokohdetta

Luontokasvatus on Riihimäellä tärkeä osa kiertotalousopetusta, ja vapaavalintaisiin opintoihin voidaan sisällyttää retkeilyä ja muuta luonnossa liikkumista. ”Retkeily onkin oppilaiden joukossa todella suosittua, mikä on hieno asia, koska kaikki tutkimukset osoittavat, miten luonto lisää hyvinvointia”, Kojo toteaa.

Jotta lähiluontoon olisi mahdollisimman helppo lähteä opetuksen lomassa, kiertotalousvastaavat ovat laatineet kouluille 18 lähiluontokohteen Retkivinkki-listan. Kohteita on ympäri Riihimäkeä, ja Teamsistä löytyvät lisätietovinkit, kartat ja opasteet paikan päälle. ”Opettajat jakavat toinen toisilleen arkiviisautta siitä, mitä kohteessa voi tehdä ja mihin vaikkapa pysäköidä polkupyörät.”

Retkellä
Kuva: Maija Kajo, Lasitehtaan koulu

Kiertotalous linkitetään robotiikkaan

Kiertotalousopetusta on alettu vähitellen yhdistää myös toiseen kaupungille tärkeään aiheeseen, robotiikkaan. Uramon koulun 2.-luokkalaiset toteuttivat yhteisprojektin yläkoulun robotiikkaryhmäläisten kanssa. ”Pikkuoppilaat ideoivat ja piirsivät roskankeräysrobotin, jonka yläkoululaiset rakensivat: sitten kaikki pääsivät kokeilemaan sitä yhdessä”, Kojo kertoo.

Alakoululaiset oppivat kiertotaloudesta myös yritysyhteistyön kautta. 2.-luokat kävivät tutustumassa paikallisen Green Disposal -yrityksen toimintaan ja pääsivät samalla purkamaan eri menetelmillä esimerkiksi näppäimistöjä ja muuta elektroniikkaromua. ”Lapsille oli melkoinen elämys pidellä kädessään kierrätettyjä kulta-, tina- ja hopeaharkkoja.”

Pikkuoppilaat ideoivat ja piirsivät roskankeräysrobotin, jonka yläkoululaiset rakensivat.

Maija Kojo, rehtori, Lasitehtaan koulu

Kiertotalousopetukseen kuuluu, että koulujen arjessa pysähdytään miettimään luonnonvarojen kestävää käyttöä ja kulutusta. Löytötavaroille pyritään etsimään oikeat omistajat, jotta perheissä ei tarvitse hankkia uusia vaatteita hävinneiden tilalle, ja ruokahävikkiin puututaan erilaisilla kampanjoilla. Myös kierrätysmateriaalien käyttö on arkea jo monessa oppiaineessa.

Lisäksi vastuullisuus näkyy hankinnoissa, ja esimerkiksi Lasitehtaan koululla ei tehdä koulutarviketilauksia, ennen kuin varastot on käyty läpi. ”Varastoista löytyy valtavasti hyödynnettävää, ja ostamme uutta vain todelliseen tarpeeseen”, Kojo korostaa.

 

Lisätietoa:

Lue lisää Riihimäen koulujen kiertotaloustoiminnasta

 

Yhteystiedot:

Maija Kojo, rehtori
Lasitehtaan koulu
maija.kojo(a)riihimaki.fi
Puh. 040 330 4503

 

Toimijat ja hankkeet

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.