Energiantuotanto (70)

  • Vesivoima (2)
  • Aurinkoenergia (32)
  • Tuulivoima (5)
  • Bioenergia (12)
  • Hukkalämmön talteenotto (24)