ECO3-yritysalue on rakennettu kiertotalouden pohjalle

Tampereen ja Nokian kuntien alueella Kolmenkulmassa sijaitsee jätehuollon toimintoihin keskittynyt yritysalue ECO3. Hyvällä logistisella risteyskohdalla olevalla alueella toimii yrityksiä, jotka tekevät yhteistyötä kiertotalouden edistämiseksi. Alueen kaavoituksessa on huomioitu bio- ja kiertotalouden tarpeet ja alueelle on rakennettu erilaisia raaka-aineen vastaanottoterminaaleja mm. biomassoille, kiviaineksille ja jätteille. Alueelta löytyvät jo esimerkiksi biokaasulaitos, jätekeskus, pyrolyysilaitos sekä tuhkarakeistamo ja lannoitetuotantolaitos. Alueelle ollaan rakentamassa myös jätevedenpuhdistamoa.

Yleiskuva ECO3-alueesta valmiina

Orgaanisen jätteen lisäksi alueella kierrätetään erilaisia materiaaleja. Yritysalue on noin 120 hehtaarin laajuinen ja sitä käyttää noin 40 eri toimijaa. Yritysten lisäksi aluetta kehittävät muun muassa Tampereen Teknillinen Yliopisto ja VTT. Konsepti on helposti monistettava sekä muualla Suomessa että maailmalla.

ECO3-alue toimii symbioosissa alueen toimijoiden kanssa

Biokaasua jäteautoihin

Yksi alueen laitoksista on Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n biokaasulaitos, Biomylly. Laitoksessa käsitellään 17 kunnan biojätteet sekä Nokian kaupungin puhdistamolietteet. Laitoksessa käsitellään vuosittain 24 000 tonnia bio- ja puutarhajätteitä kuivamädätyksellä sekä 10 000 tonnia puhdistamolietteitä märkämädätyksellä. Laitoksessa syntyvä biokaasu jalostetaan vähäpäästöiseksi liikennepolttoaineeksi, jota käytetään yhtiön jäteautoissa. Alueella sijaitseva biokaasun tankkausasema on ollut myös yksityisten kuluttajien testikäytössä. Prosessi tuottaa lisäksi kierrätyslannoitteita ja maanparannusainetta. Kyseessä on ensimmäinen biokaasulaitos Pirkanmaalla ja näin ollen biokaasun käyttö liikennepolttoaineena helpottuu alueella.

Tavoitteenamme on edistää biokaasun käyttöä omissa liiketoiminnoissamme ja tulevaisuudessa fokus on myös biokaasun liikennekäytön edistämisessä. Kaasun tankkaukseen on kaavailtu kahta sijoituspaikkaa.

Juha Koskinen, Leppäkosken Sähkön toimitusjohtaja

Sivuvirroista lannoitteita ja maarakentamisen uusiomateriaaleja

Yara Eco Oy jalostaa ECO3-alueen tuotantolaitoksellaan maatalouden sivuvirroista, kuten lihaluujauhosta, lannoitteita maa- ja metsätalouden käyttöön. Teollisuuden sivuvirroista, kuten lento- ja pohjatuhkista, puolestaan valmistetaan kevytkiviainesta teiden ja kenttien rakentamiseen. 2017 käyttöönotettuja laitosrakennuksia on laajennettu jo kolmesti. Toiminta on sujuvaa, vähäpäästöistä ja kustannustehokasta, kun ympäriltä löytyy kiertotalouskumppaneita sekä mahdollisia sivuvirtoja ja lopputuotteen käyttäjiä. Yara Eco työllistää ECO3-alueen laitoksellaan kymmenisen työntekijää ja sesonkiaikoina ylimääräisiä urakoitsijoita.

Kuvassa vasemmalla Nokian Vesi Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Laukkanen, keskellä kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen Nokian kaupungista ja vasemmalla Verte Oy:n toimitusjohtaja Sakari Ermala. Taustalla ECO3-alueen Yara Eco Oy:n toimilaitos.

Lisätietoja:

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.