Rakenteilla: ECO3-yritysalue rakennetaan kiertotalouden pohjalle

Tampereen ja Nokian kuntien alueella Kolmenkulmassa sijaitsee jätehuollon toimintoihin keskittynyt yritysalue ECO3. Hyvällä logistisella risteyskohdalla olevalla alueella toimii yrityksiä, jotka tekevät yhteistyötä kiertotalouden edistämiseksi. Alueelle on rakennettu erilaisia raaka-aineen vastaanottoterminaaleja mm. biomassoille, kiviaineksille ja jätteille. Alueelle ollaan rakentamassa myös biokaasulaitos, jätevedenpuhdistamo, jätteenkäsittelylaitos, pyrolyysilaitos sekä tuhkarakeistamo ja lannoitetuotantolaitos.

Yleiskuva ECO3-alueesta valmiina

Biokaasua jäteautoihin

Yksi tulevista laitoksista on Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n biokaasulaitos, joka rakennetaan 2019-2020 Nokian Koukkujärven jätekeskukseen. Laitoksessa tullaan käsittelemään 17 kunnan biojätteet sekä Nokian jätevedenpuhdistamolla syntyvät lietteet eli vuosittain noin 60 000 tonnia orgaanisia jätteitä. Laitoksessa syntyvä biokaasu jalostetaan vähäpäästöiseksi liikennepolttoaineeksi esimerkiksi jäteautoihin. Prosessi tuottaa myös kierrätyslannoitteita ja maanparannusainetta. Kyseessä on ensimmäinen biokaasulaitos Pirkanmaalla ja näin ollen biokaasun käyttö liikennepolttoaineena helpottuu alueella. 

Tavoitteenamme on edistää biokaasun käyttöä omissa liiketoiminnoissamme ja tulevaisuudessa fokus on myös biokaasun liikennekäytön edistämisessä. Kaasun tankkaukseen on kaavailtu kahta sijoituspaikkaa.

Leppäkosken Sähkön toimitusjohtaja Juha Koskinen

Alueelle tulevien yrityksien materiaalikierrot ovat vielä työn alla, eikä materiaalivirtojen suuruusluokista ole vielä selvyyttä. Orgaanisen jätteen lisäksi alueella tullaan kierrättämään erilaisia materiaaleja.

ECO3 aluetta koskeva materiaalivirtatase laaditaan 2019-2020 aikana.

Sakari Ermala, toimitusjohtaja Verte Oy

ECO3-alue toimii symbioosissa alueen toimijoiden kanssa

Yritysten lisäksi aluetta kehittävät muun muassa Tampereen Teknillinen Yliopisto ja VTT. Yritysalueen ennustetaan työllistävän noin 100 ihmistä vuoteen 2020 mennessä. Konsepti on helposti monistettava sekä muualla Suomessa että maailmalla.

Kuvassa vasemmalla Nokian Vesi Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Laukkanen, keskellä kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen Nokian kaupungista ja vasemmalla Verte Oy:n toimitusjohtaja Sakari Ermala. Taustalla ECO3-alueen Ecolan Oy:n toimilaitos.

Lisätietoja:

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.