Luonnonperintösäätiön suojelualueet laajenivat Hämeessä ja Pirkanmaalla

Luonnonperintösäätiö on ostanut merkittäviä lisäosia alueilleen ja kasvattanut olemassa olevien suojelualueiden pinta-alaa.

Viime vuonna hankittu Myllyniityn suojelualue Valkeakoskella laajenee metsäkauppojen myötä kolmella hehtaarilla ja on nyt suuruudeltaan yhteensä lähes 18 hehtaaria. Harvinainen lehtipuuvaltainen metsä kätkee sisäänsä muun muassa liito-oravan elinpiirin sekä arvokkaan sinivuokkotyypin lehtokuusikon. Lähimaastossa on muitakin suojelualueita, joita yhdistävänä suojelusaarekkeena Myllyniitty toimii. Laajenemisen myötä Myllyniityn asema entisestään vahvistuu.

Kuva: Johanna Viitanen

”Pyrimme tarmokkaasti kasvattamaan olemassa olevia suojelualueita, koska laajat, yhtenäiset suojelumetsät takaavat parhaiten monimuotoisuuden säilymisen luonnossa. Monet vanhan metsän lajit vaativat selviytyäkseen suuria rauhoitettuja pinta-aloja”, Luonnonperintösäätiön toiminnanjohtaja Pepe Forsberg selventää.

Hämeenlinnassa sijaitseva Keijunmetsä laajeni puolestaan kahden metsäpalstan ostamisen myötä miltei kahdeksalla hehtaarilla. Keijunmetsä suojeltiin alun perin vuonna 2011 ja se oli säätiön ensimmäinen alue Hämeenlinnassa. Nyt uusien metsäkauppojen jälkeen Rengon Vehmaisten kylässä sijaitseva satumainen hämäläismetsä kasvaa pinta-alaltaan 22 hehtaariin. Koko Haltianlahden pohjukka on tärkeää viitasammakon, kahlaajien ja täplälampikorennon elinaluetta, joten lisäosat edistävät kosteikkolajien turvaa runsaasti.

Luonnonperintösäätiön kautta lahjoituksia voi kohdentaa alueittain. Lahjoittaja voi näin vaikuttaa metsien suojeluun paikallisesti. Luonnonperintösäätiö tarvitsee jatkuvasti lahjoituksia niin yksityisiltä kuin yrityksiltäkin, jotta uhanalaiset metsäalueet saataisiin pelastettua ja luonnon monimuotoisuus turvattua.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.