Meil kaikki kiertää -kesätorikiertue esitteli kiertotalouden palveluita

Kuva jossa ihmisiä kesätorilla. Pöytä, jaetaan materiaalia
Meil kaikki kiertää Luumäellä 2023. Kuva Anna Vuori.

Etelä-Karjalan maakuntaliiton vetämän Ilmastotekoja ja -osaamista Etelä-Karjalaan -hankkeen koordinoimana kehitettiin maakunnan pienempiin kuntiin vietävä tapahtumakonsepti, jolla oli tarkoitus levittää tietoa kiertotaloudesta ja sen ratkaisuista.

Työ alkoi alkuvuodesta 2023 lähettämällä kunnille kysely, jolla hahmotettiin kuntien toiveita ja tarpeita kiertotalouden saralla. Kunnat toivoivat asukaslähtöistä tapahtumaa ja tällainen heille myös suunniteltiin.

Tavoitteena oli siis asukaslähtöinen ja kutsuva tapahtuma. Murteellisella nimellä ’Meil kaikki kiertää’ ja alaotsikolla ’Mitä kiertotalous on siun arjessa?’  ja muulla ilmeellä haluttiin korostaa tätä – Mitä jokainen voi tehdä omassa arjessaan? Kiertotaloustermi voi olla monelle vieras ja tapahtumilla haluttiin tuoda ilmi, miten monet kiertotalouden keinoista ovat tuttuja, eikä niiden toteuttaminen vaadi välttämättä paljoa. Tarkoituksena oli siis avata termiä ja havainnollistaa kiertotalouden eri ulottuvuuksia, käytännön toimivuutta ja hyötyjä. Ja ennen kaikkea paikallisia ratkaisuja.

Logo Meil kaikki kiertää mitä kiertotalous on siun arjessa 

Yhteinen ilme sitoi tapahtumat yhdeksi kokonaisuudeksi, kiertueeksi. Logon haluttiin olevan yksinkertainen, ja kuvastavan kiertotaloutta ja sen yhteyttä maapallon tilaan ja miten jokainen voi pienilläkin arkisilla valinnoilla tähän vaikuttaa.

Pääasiassa kiertue osallistui kuntien valmiisiin kesätapahtumiin. Kesän aikana reissattiin seitsemässä eteläkarjalaisessa kunnassa – Lemillä, Luumäellä, Parikkalassa, Rautjärvellä, Ruokolahdella, Taipalsaarella ja Savitaipaleella – vaihtelevalla kokoonpanolla. Tapahtumiin pyrittiin saamaan jokaiselta kiertotalouden osa-alueelta jotakin esille.  Lisäksi paikalle haluttiin paikallisia pienyrittäjiä.

Monella oli mukanaan eri-ikäiset kävijät huomioivaa materiaalia ja myös osallistavaa ja opettavaistakin ohjelmaa. Erityisesti haluttiin huomioida ajankohtaiset aiheet poistotekstiilien keräys, biojätteet ja kompostointi-ilmoitusvelvollisuus. Lisäksi selvitettiin kunkin kunnan muut mahdolliset kiertotalouteen liittyvät ajankohtaiset aiheet. Lisäksi Greenreality-pisteellä järjestettiin mm.

  • ’Tuo tullessas, vie mennessäs’  -tavaranvaihtopöytä, johon jokainen sai tuoda jonkun itselleen tarpeettomaksi jääneen, mutta käyttökelpoisen tavaran ja ottaa jotain itselleen hyödyllistä
  • kiertotalouskysely
  • ’Paras kiertotalousvinkkisi’ -kysely ja arvonta
  • energianeuvontaa
  • luonnonmonimuotoisuuden ja kiertotalouden yhdistävää tietoa ja tehtäviä

Kiertotalousvinkkejä kyseltäessä kirpputoreilla käynti ja materiaalien uudelleen hyödyntäminen olivat suosituimpia. Lajittelu ja korjaaminen olivat myös monelle vakiintuneita kiertotalouden toimintatapoja.

Kiertotalouskyselyssä kävijät saivat toivoa kiertotalouden alan palveluita ja tapahtumia kuntansa alueelle. Lisäksi kysyttäessä kiertotaloudesta moni vastasi sen olevan tuttua ja tärkeää itselleen. Vastauksista pystyi  poimimaan myös vinkkejä kirjastoille lainausvalikoiman laajentamiseksi mm. urheiluvälineisiin. Lainattavaksi toivottiin myös erilaisia työkaluja ja ompelukonetta. Erilaiset korjauspalvelut ja hävikkiruokala saivat myös paljon kannatusta.

 ”Vaatteet käytetään hyvin. Esim. raitapaita ens pyhäkäyttöön, sit arkikäyttöön, sit työkäyttöön, sit Saimaan Virtaan revittäväks hyötykäyttöön, kun työpaita on rikkinäinen.” – Rautjärveläinen vastaaja.

Joukossa on voimaa

Tapahtumissa tavankuntalaisia tuli kohdattua ja heidän näkökulmansa asioihin tuli esille. Moni tapahtumakävijä oli tyytyväinen tämän tyyppisestä tapahtumasta ja totesi, että voisi järjestää useamminkin. Myös järjestäjät olivat tyytyväisiä. Moni kiertotalouden toimija ja hanke kiertää kesän aikana alueen kunnissa muutenkin, ja kiertueyhteistyöstä todettiin mm. seuraavaa: ”Älyttömän hyvä yhteinen turnee. Itsekseen aika työlästä ja yksinäistä. Toivotaan jatkoa.” Osallistuminen tapahtumiin koettiin helpoksi ja mukavaksi, ellei jopa hauskaksi. Todettiin, että ”Tarkeitä aiheita ja sidosryhmiä mukana. Monipuolisesti porukkaa, monipuolista osaamista. Asukkaille monipuolisesti ”houkutuksia”.”  Isommalla joukolla katsottiin myös olevan enemmän potentiaalia houkutella kävijöitä paikalle. Asukkaiden hyödyn lisäksi kiertuetta järjestettäessä toivomuksissa oli myös yhteistyökumppaneiden hyöty ja yhteistyön syveneminen.

Tapahtumia olivat järjestämässä myös mm. kohdekunnat, kuntien kirjastot, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy, Saimaan Virta ry:n ETKATEX Etelä-Karjalan poistotekstiilit kiertoon -hanke, LAB-ammattikorkeakoulun ASKI-hanke, Saimaan ammattiopisto Sampo, Etelä-Karjalan Martat, Circwaste-hanke, Lappeenrannan ja Imatran seutujen ympäristötoimet, jotka toimivat näissä kunnissa, ja Lappeenrannan kaupungin Greenreality-palvelut. Moni näistä kunnista on maaseutukuntia, jonka takia onkin harmillista, että maatalous jäi teemana vähemmälle huomiolle yhteistyöyrityksistä huolimatta.

Kuva, jossa kesätori, teltta, ihmisiä.
Meil kaikki kiertää Ruokolahdella. Kuva Anna Vuori

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.