Kauppakeskus Porin Puuvilla hyödyntää maajäähdytystä, maalämpöä ja hukkalämpöä

Kuvassa vasemmalta lukien yritysasiamies Kauri Kilkku Porin kaupungista, Marjo Kekki Porin kaupungin ympäristövirastosta, kauppakeskusjohtaja Tea Siivola ja kiinteistöjohtaja Juha Veistonen.

Maaliskuun Hinku-teon palkinnonsaajaksi valittiin kauppakeskus Puuvilla, joka hyödyntää maalämpöä, hukkalämpöä ja maajäähdytystä toimintansa pyörittämiseen. Palkintoraati arvostaa kauppakeskuksen pyrkimyksiä energiaomavaraisuuteen ja energian säästöön.

Maaperästä saatavaa lämpöä hyödynnetään keskuksen lämmitykseen talvella. Vastaavasti kesällä konejäähdytyksestä talteen otettu lauhdelämpö varastoidaan maaperään myöhemmin hyödynnettäväksi. Maaperää käytetään myös jäähdytykseen keväisin ja syksyisin.

Odotukset ylittyivät

Kauppakeskuksen toimet ovat osoittautuneet käytön aikana odotettua kannattavammaksi ratkaisuksi. Suunnitteluvaiheen tavoitteena oli kattaa lämpöpumppujärjestelmällä vuositasolla 80 % lämmityksen- ja jäähdytyksen tarpeesta.  Käytännössä järjestelmä on kattanut ensimmäisien käyttövuosien aikana n. 98 % (4 850 MWh) koko lämmitysenergian tarpeesta.

Samoin ilmaisenergian osuuden kohdalla käytännön mittaustulokset osoittautuivat odotettua paremmaksi.  Suunnitteluvaiheen tavoitteena oli saada 60 % lämmitys- ja jäähdytysenergiasta vuositasolla ilmaisenergiana maasta sekä hukkalämpövirroista.

Käytännössä järjestelmän ilmaisenergiaosuus on ollut ensimmäisien käyttövuosien aikana n. 73 %.

Kauppakeskuksen jäähdytyksen tuotantoon on tarvittu vain 4 % käyttösähköä. Kaikki muu jäähdytysenergia (1 410 MWh) on saatu ilmaiseksi lämmön tuotannon sivutuotteena tai maasta.

Merkittävät rahalliset säästöt

Seurannan mukaan kaukolämmöstä maalämpöjärjestelmään siirtyminen on tuonut lämmityskustannuksissa 126 000 € ja jäähdytyskustannuksissa arviolta 75 000 € säästön vuodessa. Vuotuiset säästöt tulevat luultavasti kasvamaan entisestään energian hinnan nousun myötä. Maalämpöjärjestelmän takaisinmaksuajaksi arvioidaan 8-10 vuotta. Arvion mukaan Puuvillan uusi lämmitysjärjestelmä vähentää päästöjä noin 1 000 tCO2e vuodessa. Tämä vastaa noin 100 ihmisen hiilidioksidipäästöjä vuodessa (mukaan lukien asuminen, liikkuminen, ruoka ym.).

Puuvillaan rakennetaan tällä hetkellä myös 601 kWp aurinkovoimalaitosta, joka on valmistuessaan Suomen suurin kiinteistökohtainen aurinkovoimalaitos. Aurinkovoimalan vuosituottoarvio on n. 530 MWh, joka vastaa n. 37 % maalämpöjärjestelmän vuosittaisesta sähkönkulutuksesta. Tämän jälkeen kauppakeskus tulee olemaan entistä energiaomavaraisempi. Ympäristöystävällisyyden teeman siivittämänä kauppakeskuksen yhteyteen on asennettu lisäksi kahdeksan sähköauton latauspistettä, joista kaksi on muutettu nopeiksi latauspisteiksi sähköautoilijoiden arkea helpottamaan.

Aikaisemmin kauppakeskus on saanut korkeimman, eli platinatason LEED®-ympäristösertifikaatin. Lisäksi Puuvilla on kokonaisuutena liittynyt energiasäästöohjelmaan, jonka seurauksena kauppakeskus tulee jatkossa panostamaan myös kauppakeskuksen ympärillä olevien vanhojen tehdasrakennusten energiatehokkuuteen.

Lisätietoa:

 

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto hankkeelle Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku).
Loikka-arkisto kunnalle Pori.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.