Biohajoavista jätteistä liikennepolttoainetta ja multatuotteita

Kuorma-auto tankkausasemalla
Kuva: Aki Suomela

Mustankorkea Oy tulee käsittelemään biokaasulaitoksella Jyväskylässä biohajoavia jätteitä tuottaen niistä liikennepolttoainetta ja multatuotteita. Biokaasulaitoksen rakentamiseen päädyttiin, koska kompostointilaitoksen kapasiteetti alkoi tulla vastaan ja biokaasulle nähtiin olevan kysyntää. Laitoksen rakentaminen alkoi keväällä 2016. Täydellä kapasiteetilla toimiessaan biokaasulaitos käsittelee noin 19 000 tonnia orgaanisia jätteitä tuottaen näistä noin 15 GWh biokaasuenergiaa.

Jyväskylän kaupunki kilpailutti kaksi jätekuljetusurakka-aluetta edellyttäen niissä biokaasukäyttöistä kuljetuskalustoa. Ensimmäiset biokaasujäteautot aloittivat operoinnin huhtikuussa 2017. Myös Mustankorkea on edellyttänyt biokaasun käyttöä uusimmissa kilpailutuksissa, ja kesällä 2019 alueelle tulee viisi uuttaa kaasukäyttöistä jäteautoa. Myös neljä kaasubussia on tulossa Jyväskylään lähiaikoina.

Alkuun toimittiin muualta tuodun biokaasun turvin ja kesällä 2017 avautui biokaasun tankkausasema Mustankorkealla myös muille käyttäjille. Jyväskylän kaupunki on sittemmin edistänyt aktiivisesti biokaasukäyttöisten ajoneuvojen hankintaa ja luonut sitä kautta kysyntää biokaasun liikennekäytölle. Myös yritykset ja yksityishenkilöt ovat löytäneet biokaasun ajoneuvonsa polttoaineeksi. Mustankorkea Oy rakennuttaa parhaillaan toista tankkausasemaa Jyväskylään Seppälän alueelle. Tänne biokaasu tullaan siirtämään kaasukonteilla.

Tällä hetkellä Mustankorkealla on haasteita biokaasun jakelun kanssa, sillä biokaasulaitos ei valmistunut suunnitellusti syksyllä 2017 ja kaasun jalostuksessakin ilmeni heti alusta lähtien ongelmia. Laitokselle on jouduttu tekemään runsaasti korjaustoimenpiteitä ja hankkimaan uusia, korvaavia laitteita. Haasteet alkavat olla jo ratkaistu ja laitoksen pitäisi olla kokonaisuudessaan toimintakunnossa kesällä 2019, jolloin Mustankorkealtakin saisi taas paikallista biokaasua tankkiin.

Biokaasutuksen jälkeen mädäte kuivataan ja jälkikypsytetään kompostointilaitoksessa. Valmista kompostia käytetään lannoitteena multavalmisteissa. Vuonna 2018 Mustankorkea möi asiakkaille n. 55 000 tonnia kompostilannoitettuja multatuotteita.

Lisätietoja:

Toimijat ja hankkeet

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.