Molok Oy: Kierrätysaste nousuun korttelikeräyksellä

Pientaloasukkaiden yhteisellä korttelikeräyspisteellä kerätään kuutta jätelajia – biojätettä, paperia, kartonkia, lasipakkauksia, metallia sekä sekajätettä. Kuva: Molok Oy

Ouluun rakentuvalla asuinalueella Hiukkavaarassa otettiin jo kaavoitusvaiheessa huomioon jätehuollon kestävä suunnittelu. Pientaloalueelle toteutettiin yhteiset korttelikeräyspisteet Molok-syväkeräyssäiliöillä, joiden ylläpidosta sekä tyhjennyksistä vastaa alueella toimiva kunnallinen jätehuoltoyhtiö Kiertokaari.

Lähellä sijaitseva keräyspiste motivoi lajittelemaan

Korttelikeräys on uusi jätteiden keräyksen toimintamalli, jonka avulla pyritään helpottamaan jätteiden lajittelua tiheästi asutuilla pientaloalueilla, joissa tällä hetkellä elää noin miljoona suomalaista. Korttelikeräys tuo lajittelupisteet lähelle asukkaiden päivittäisiä kulkureittejä. Korttelikeräyspiste sijoitetaan keskeiseen paikkaan palvelemaan useampaa kotitaloutta samanaikaisesti. Näin mahdollistetaan sujuva lajittelu myös pientaloalueilla ilman pitkiä ajomatkoja jopa kahdeksalle jätelajille. Kun asukkaat pystyvät lajittelemaan jätteensä helpommin, sekajätteen määrä pienenee, ja kierrätettäviä materiaaleja saadaan enemmän uusiokäyttöön.

Hiukkavaaran korttelikeräyksessä asukkailla on käytössä yhteinen piste. Alueella on noin 60 kotitaloutta, jotka käyttävät neljää keräyspistettä eli yhtä keräyspistettä käyttää siis noin 15 kotitaloutta. Jokaisella keräyspisteellä kerätään kuutta jätelajia: polttokelpoinen jäte, biojäte, paperi, kartonki, metalli sekä lasi.

Asukkaat maksavat Kiertokaarelle hinnaston mukaista käyttömaksua sekä tyhjennysmaksuja. Vuosittaisella käyttömaksulla katetaan keräyspisteiden investointikustannukset, tyhjennyskustannukset puolestaan maksetaan tyhjennysten määrän mukaan. Hiukkavaarassa korttelikeräyksellä on päästy edullisiin kustannuksiin pelkän sekajäteastian tyhjennykseen verrattuna.

Lisätietoja:

Molok Oy:n korttelikeräyksen projektipäällikkö Jenni Rahkonen, etunimi.sukunimi@molok.com

Korttelikeräys

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto toimijalle Kiertokaari Oy.
Loikka-arkisto toimijalle Molok Oy.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.