Sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätyksellä säästetään luonnonvaroja ja voidaan tukea työllisyyttä

Ketään ei jätetä rannalle -yhdistyksen Jalo-hanke, ja Realia-kiinteistöt toteuttivat keväällä 2019 sähkö- ja energiaromun (SER) keräyskokeilun jyväskyläläisiin kerrostaloihin. Taloyhtiöihin toimitettiin serrin keräysastia ja talon asukkaita tiedotettiin kokeilusta. Tempauksen tarkoituksena oli saada kotitalouksiin kertyneitä SER-laitteita paremmin kiertoon ja kasvattaa kokemusta SE-romun keräyksestä. Myönteisten kokemusten siivittämänä vastaavat keräyskampanjat ovat edelleen jatkuneet Jyväskylän taloyhtiöissä.

Elektroniikkaromua kierrättämällä saadaan piirilevyjen arvokkaat metallit talteen. @Walmari/ Kalevi Korhonen

Sähkö- ja elektroniikkaromua ei saa lain mukaan laittaa sekajätteeseen vaan se pitää kierrättää asianmukaisesti. SER sisältää pääasiassa erilaisia metalleja, jotka kierrätyksen kautta päätyvät uudestaan materiaaleiksi. Edelleen kuitenkin kaatopaikoille päätyy SE-romua, jonka mukana hukataan arvokkaita luonnonvaroja kuten metalleja. Matalan kynnyksen kierrätyksen ja tehokkaan tiedotuksen avulla SE-romua voidaan saada paremmin kiertoon.

Työpajatoimintaa. @Walmari/ Kalevi Korhonen

Ympäristön lisäksi kokeiluista hyötyy myös kuntouttava työtoiminta, joka saa keräystempausten ansiosta jatkuvammin materiaaleja. Jalo-hankkeen kuntouttava työtoiminta tarjoaa työttömille nuorille paikkoja pienelektroniikan lajittelun ja purkamisen parissa.

SER-kierrätys ja siihen kytketty pajatoiminta yhdistettynä pitkäaikaistyöttömien nuorten aktivointiin ja työelämän pelisääntöjen harjoitteluun, sopivat enemmän kuin loistavasti yhteen. Yhtälö tarjoaa mielenkiintoista tekemistä niin ekologisia, sosiaalisia kuin taloudellisia näkökohtia edistäen. Luonnonvaroja säästyy, ihmiset aktivoituvat ja ovat innostuneita ja materiaaleja saadaan tehokkaasti kiertoon, kun työ tehdään ns. käsityönä.

Jalo-hankkeen hankekoordinaattori Esa Hyppönen

Työpajalla lajitellaan ja puretaan kännyköitä, läppäreitä, pöytäkoneita, reitittimiä, digikameroita, virtalähteitä, muistitikkuja jne. Lisäksi hyödynnetään romukelloja ja koruja. Korjauskelpoiset ja uusiokäyttöarvoa omaavat laitteet valmistellaan uudelleenkäyttöön ja myyntiin. Muu SE-romu lajitellaan, puretaan jakeiksi ja niistä otetaan talteen jalometalleja ja harvinaisia maametalleja.

 

Lisää tietoa hankkeesta ja keräystempauksesta: http://ketaaneijatetarannalle.fi/hankkeet/

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.