Sähköautoilumahdollisuuksia kehitetään Utajärvellä

sähköauton latauspiste
Ensimmäinen Utajärven latauspiste valmistui heinäkuussa 2021. Kuva: Thomas Virta

Utajärven kunnassa Pohjois-Pohjanmaalla panostetaan ilmastoviisaan liikenteen kehittämiseen. Kunnan tavoite vuoteen 2050 on, että Utajärven liikenne toimii uusiutuvilla ja vähäpäästöisillä käyttövoimilla ja kunnassa tuotettu sähkö ja biokaasu ovat liikennekäytössä.

Sähkölatauspisteet mahdollistavat vähäpäästöisemmän liikkumisen alueella

Kuntaan rakennettiin vuonna 2021 Utajärven Yrityspuisto Oy:n toimesta kolme julkista sähköauton latauspistettä, jotka tarjoavat latausmahdollisuuden kunnan sisäiseen liikenteeseen, työmatkoihin Oulun ja Utajärven välillä sekä vapaa-ajan matkailuun. Latauspisteistä kaksi on normaalitehoista, ja yksi pikalataukseen tarkoitettu. Pikalatausasemassa on kaksi eri sähköautoihin soveltuvaa pistoketta eli CCS Combo-pistoke ja CHAdeMO-pistoke, joista voi käyttää yhtä kerrallaan. Tunnin latauksella pikalatauslaitteella voi ajaa 250 kilometrin ajomatkan, kun taas tavallisilla 22kW Type 2-pistokkeilla voi vastaavalla latauksella ajaa 20–100 kilometrin ajomatkan.

Vuonna 2021 ei Utajärvellä ollut vielä lainkaan täyssähköautoja, hybridejä oli 5. Helposti saavutettavat julkiset latauspisteet mahdollistavat puitteet autokannan sähköistymiselle. Samalla paikalliset yritykset voivat hyötyä hankkeesta muun muassa asennus- ja huoltourakoiden sekä latauspisteellä asioivien asiakkaiden kautta.

Tunnistautuminen latauspisteillä tapahtuu RFID-kortilla tai mobiilisovelluksella. Tietoturva on laitteissa suojattu käyttämällä langatonta yhteyttä SIM-kortin avulla. Hallintajärjestelmällä on kansalliset tietoturvastandardit täyttävä ISO27001 tietoturvasertifikaatti.

Utajärven kunnan suunnitelmia sekä sähköauton kustannus- ja päästölaskelmia tarkasteltiin OamkJournal -julkaisussa 9/2021. Työssä arvioitiin Suomen ympäristökeskuksen skenaariotyökalua soveltaen, miten sähköautokannan lisääntyminen vaikuttaa kunnan päästökehitykseen. Tulosten mukaan toimenpiteet tukevat kunnan tavoitteita niin päästöjen, talouden kuin resurssiviisauden osalta.

Ilmasto- ja ympäristötyöhön panostetaan laajasti Utajärvellä

Kohti hiilineutraaleja kuntia (Hinku) -verkoston jäsenenä Utajärvi tavoittelee kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi kunnan Hinku-työryhmä on laatinut Utajärven kunnan resurssiviisauden tiekartan pitkän aikavälin strategiseksi kehittämissuunnitelmaksi. Utajärvellä onkin tehty runsaasti toimenpiteitä resurssiviisauden eteen taloudellisuutta unohtamatta. Resurssiviisaudella tarkoitetaan resurssien käyttämistä ympäristön kannalta harkitusti, kestävästi ja hyvinvointia edistävällä tavalla. Resurssit pitävät sisällään luonnonvarat, raaka-aineet, energian, tuotteet ja palvelut sekä käytetyt tilat ja ajan.

Lisätietoja

Sähköauton kustannus- ja päästölaskelmat sekä laajeneva latauspisteverkosto tukevat ilmastoviisaan liikenteen kehittämistä (OamkJournal 9/2021)

Toimijat ja hankkeet

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.