Söderkullan tekonurmikenttä Sipoossa lämpenee lähdelämmöllä

Söderkullan urheilukenttä Sipoossa. Nurmikenttää ympäröi aita ja punainen juoksurata. Kentällä on jalkapallomaali. Taustalla on huoltorakennuksia.
Söderkullan urheilukenttä Sipoossa. Kuva: Sipoon kunta.

Söderkullan urheilukenttä lämpenee ja pidetään talvikäytössä lähdelämmön avulla. Remontti tekonurmikentän energiatehokkuuden parantamiseksi valmistui kesällä 2022. Söderkullan tekonurmikenttä on nyt tiettävästi Suomen ensimmäinen jalkapallokenttä, joka lämmitetään lähdelämmöllä. 

Lämmönlähteinä aurinko- ja maalämpöä 

Söderkullan tekonurmen lähdelämpö hyödyntää lämmönlähteinä aurinko- ja maalämpöä sekä lisälämmönlähteenä kaukolämpöä. Tekonurmesta kerätään kesällä aurinkolämpöä, joka varastoidaan maahan. Lämmityskaudella tekonurmi lämmitetään maahan varastoituneella aurinkolämmöllä ja maalämmöllä. Lisälämmönlähteenä hyödynnetään kaukolämpöä. 

Hankkeessa mukana ollut FCG:n energiajärjestelmien johtava asiantuntija Mika Autiopelto kertoo, että jatkossa aurinko- ja maalämpö kattaa noin kaksi kolmasosaa kentän lämpöenergian tarpeesta ja säästää kymmeniä tuhansia euroja vuosittain. 

Lämmityskausilla 2010–2013 Söderkullan tekonurmen sulana pitämiseen käytettiin jopa 1500 MWh kaukolämpöä vuodessa. Sen jälkeen Söderkullassa siirryttiin auraamaan ja harjaamaan lumet sekä pienennettiin tekonurmikenttään menevän liuoksen lämpötilaa. Näillä toimilla kaukolämmön tarve aleni noin 60 prosenttia ja oli siis noin 600 MWh vuodessa, Autiopelto sanoo. 

”Näillä toimilla kaukolämmön tarve aleni noin 60 prosenttia ja oli siis noin 600 MWh vuodessa.”

– Energiajärjestelmien johtava asiantuntija Mika Autiopelto, FCG

 Kun lähdelämpö toimii Söderkullassa suunnitellusti, sähkön kulutus tulee olemaan kentän lämmittämiseen noin 100 MWh vuodessa ja sen lisäksi kaukolämmön kulutus 100 MWh vuodessa. Aurinko- ja maalämpö kattavat siis noin kaksi kolmasosaa tai jopa enemmän kentän lämpöenergian tarpeesta. Lähdelämmöllä saavutettava säästö tulee olemaan verrattuna vuosien 2010–2013 lämpöjärjestelmään noin 90 000 euroa vuodessa ja noin 40 000 euroa vuodessa, kun verrataan lämmittämiseen kaukolämmöllä siten, että lumet aurataan ja harjataan sulattamisen sijaan, Autiopelto jatkaa. 

Hankkeessa tekonurmi ja lämmitysjärjestelmän putkistot uusittiin vuonna 2018. Kentän tekonurmi oli käyttöikänsä päässä ja vaati uusimisen. Lämpökaivokenttä toteutettiin vuonna 2021, ja lämmönkierrätysjärjestelmä sekä lämpöpumppu vuonna 2022. Vuonna 2023 järjestelmää viritettiin ja testattiin. Virittämistä jatketaan remontin toisena takuuvuotena eli vuonna 2024.

Investointi maksaa itsensä takaisin 

Lämpökaivotöiden ja lämpöpumppujen toteuttamisen kustannukset olivat noin 660 000 euroa. Summassa ei ole mukana huoltorakennuksen laajennuksessa tehtyjen teknisten tilojen rakentamiseen liittyviä kustannuksia, eikä tekonurmen uusimista. 

Investointikustannusta lisäsi muun muassa korona-ajan komponenttipula ja materiaalihintojen nousu. Komponenttipulan takia kentälle päädyttiin rakentamaan räätälöity lämpöpumppu tehdasvalmiin lämpöpumpun sijaan. 

Investoinnin odotetaan maksavan itsensä takaisin säästyneinä lämmityskustannuksina. Takaisinmaksuaika on 16 vuotta verrattuna lämmittämiseen kaukolämmöllä siten, että lumet aurataan ja harjataan sulattamisen sijaan. Alkuperäiseen vuosien 2010–2013 lunta sulattavaan kaukolämpöjärjestelmään verrattuna takaisinmaksuaika olisi 7 vuotta. 

Oikealla Söderkullan urheilukentän infotaulu. Taustalla hiekkarata ja tekonurmikenttä jalkapallokenttineen sekä havupuita.
Söderkullan urheilukentän infotaulu. Kuva: Sipoon kunta.

Söderkullan urheilupuisto 

Söderkullan tekonurmikenttä sijaitsee Söderkullan urheilupuistossa Sipoossa. Alueelta löytyy erikokoisia peli- ja monitoimikenttiä sekä laadukas parkour- ja skeittialue. Puistossa on kiinnitetty huomiota luonnonmonimuotoisuuteen. Urheilupuiston toisessa päässä sijaitsee hulevesilammikko tulvaniittyineen ja laitureineen. Erilaisilla niitty- ja heinäkasveilla, kukkaistutuksilla sekä luontoelementeillä alueesta on saatu monipuolinen ja kiinnostava. Puulajipuisto lisää mahdollisuuksia oppia, tutkia ja harrastaa. 

Lisätietoja ja linkkejä

Rakennuttajainsinööri Karolina Blomqvist-Wiik, karolina.blomqvist-wiik@sipoo.fi
Liikuntapalvelupäällikkö Katriina Sahala, katriina.sahala@sipoo.fi

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto toimijalle FCG Finnish Consulting Group Oy.
Loikka-arkisto kunnalle Sipoo.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.