Tuulivoimarakentamisella konkreettisia ilmastotekoja

Suomen suurin tuulivoimapaikkakunta Kalajoki on valtakunnan kärkeä uusiutuvan energian hyödyntämisessä. Kaupungissa tuotetaan pelkästään tuulivoimalla yli nelinkertainen määrä sähköä, verrattuna siihen paljonko sähköä paikkakunnalla käytetään. Tuulivoimarakentamisen mahdollistanut Kalajoki jatkaa kunnianhimoisella tiellä energia-alalla laajemminkin. Tuulivoima-alueita hyödynnetään aikaisempaa monipuolisemmin aurinko- ja bioenergiatuotantoon. Lisäksi selvitetään edullisen sisäisen sähköverkon toteuttamista. Ilmastomuutoksen hidastamisen kannalta kestävällä tavalla tuotettu energia lisää matkailukeskuksen vetovoimaa ja kestävästi tuotettu edullinen energia lisää paikkakunnan houkuttelevuutta vastuullisesti toimiville energiaintensiivisille toimijoille.

Suomessa käynnissä oleva keskustelu ilmastomuutoksesta kaipaa hyvin konkreettisia tekoja. Tähän liittyen Kalajoen kaupunki päätti tehdä katsauksen myös Kalajoen sähköenergian tuotannosta ja kulutuksesta. Tehdyn selvityksen mukaan Kalajoella tuotetaan jo nyt pelkästään uusiutuvilla energialähteillä sähköenergiaa yli nelinkertaisesti kaupungissa käytetty määrä. Tilastointivuonna 2017 tuotettu sähköenergian määrä oli 584 gigawattituntia ja käytetty sähköenergian määrä oli 142 gigawattituntia. Sähköenergian määrällä tarkoitetaan koko Kalajoen kaupungin alueella vuosittain käytettävää sähköenergian määrää asumisessa, rakentamisessa, teollisuudessa, maataloudessa sekä palveluissa. Tuotantomäärä vastaa peräti Vaasan ja Rovaniemen kokoisten kaupunkien sähkökulutusta. Tuulivoiman kiinteistöverotulot kaupungille ovat 1,8 miljoonaa euroa vuodessa, joka vastaa yli yhden tuloveroprosentin tuottoa. Lisäksi tuulivoimaloiden huolto- ja kunnossapitotehtävät työllistävät kymmenen huoltoteknikkoa kokoaikaisesti paikkakunnalla.

Kalajoen sähköenergian käyttö ja tuotanto 2017: tuotettu 584 gigawattituntia ja käytetty 142.

Vuoden 2021 alussa Kalajoen tuulivoimakapasiteetti 64 voimalalla oli 208 MW, mikä vastaa noin 10 % koko Suomen tuulivoimatuotannosta. Voimaloiden määrän on arvioitu vähintään kaksinkertaistuvan seuraavan viiden vuoden aikana.

Lisätietoja: Kalajoki.fi-Tuulivoimarakentamisella konkreettisia ilmastotekoja

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto kunnalle Kalajoen kaupunki.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.