Uraauurtavaa hulevesien hallintaa luontopohjaisilla ratkaisuilla

Tampereen Vuoreksen asuinalueelle rakennettiin 2000-luvun alussa luontopohjainen hulevesijärjestelmä, joka oli monin tavoin uraauurtava. Hulevesijärjestelmän suunnittelussa haluttiin olla innovatiivisia, sillä järjestelmä sijoittui rakennettavalle asuinalueelle, jonka vaikutuksista arvokkaiden lajien selviytymiseen ja ympäröivien järvien vedenlaatuun oltiin huolissaan.

Hulevesijärjestelmään päätettiin panostaa poikkeuksellisen paljon käyttämällä suunnittelussa esimerkiksi hulevesiasiantuntijoita, joita ei ollut vielä tuolloin Suomessa montaa. Vuoreksesta tuli Suomen ensimmäinen asuinalue, jossa on osayleiskaavatasoisia hulevesimääräyksiä.

Nykyään hulevedet huomioidaan huomattavasti paremmin, kuin Vuoreksen rakentamisen aikaan 2000-luvun alussa oli yleisesti tapana.

Näkymää keskuspuistossa. Kuva: Annika Kettunen.

Monipuoliset tavat viivyttää ja suodattaa hulevettä

Hulevesijärjestelmän tarkoituksena on hallita hulevesien laatua ja pitää asuinalueen virtaamat rakentamista edeltäneellä tasolla. Tavoitteiden toteutuminen varmistetaan luontopohjaisilla ratkaisuilla.

Vuoreksen hulevesiä ei pureta esimerkiksi pelto-ojaan, josta haitta-aineet päätyvät järviin melko suoraan, vaan hulevesien viivytys käynnistetään jo tonteilla. Tonteilta vedet matkaavat eteenpäin useiden erilaisten viivytys- ja suodatusjärjestelmien kautta, jolloin hulevesien sisältämät haitta-aineet ja kiintoaines suodattuvat. Lisäksi järjestelmässä olevat kasvit sitovat hulevesistä ravinteita, ja mikrobitoiminta poistaa vedestä typpeä ja haitta-aineita.

Hulevesijärjestelmän näkyvin osa ovat keskuspuiston laskeutusaltaat, hulevesiuoma ja tulvaniityt. Hulevesijärjestelmään kuuluu lisäksi eri puolella Vuoresta sijaitsevia kosteikkoja, viherpainanteita ja viivytysaltaita. Hulevettä puhdistetaan myös kasvillisuuteen ja maakerroksiin perustuvan biosuodattimen avulla.

Keskuspuiston hulevesiuoma. Kuva: Annika Kettunen.

Järjestelmässä tärkeässä osassa ovat myös eroosion vähentäminen ja virtaamien tasaaminen, jotka tapahtuvat tulvaniittyjen avulla, hulevesiuomiin rakennetuilla pohjapadoilla ja mutkittelevalla rakenteella sekä uomien pohjaan sijoitetuilla isoilla kivillä, jotka lisäksi tuovat suojapaikkoja vesieliöille. Hulevesiuomiin istutettu ja levinnyt kasvillisuus myös hidastaa virtaamia. Lisäksi luiskiin on asennettu eroosiosuojaksi kookosmattoa, ja kuorikkeena on käytetty kaakaopavun kuoria, mikä estää rikkakasvien kasvun.

Järjestelmässä tarkkaillaan veden laatua ja määrää. Tulokset kertovat, että hulevesikokonaisuus toimii hyvin, sillä järjestelmä pidättää ravinteita ja kiintoainetta sekä tasoittaa virtaamia, jolloin hulevesien rehevöittävä vaikutus alapuolisiin vesistöihin on vähäinen.

Hulevesijärjestelmästä iloa asukkaille

Vuoreksen asukkaita on viime vuosina sekä tiedotettu hulevesien luonnonmukaisesta käsittelystä että kartoitettu heidän mielipiteitään järjestelmästä. Tiedottamista on tehty esimerkiksi kylteillä, joissa kerrotaan järjestelmästä ja sen tehtävästä.

Infokyltti. Kuva: Annika Kettunen.

Asukkaat näkevät hulevesijärjestelmän kaiken kaikkiaan alueelle myönteisenä ominaisuutena, sillä järjestelmä lisää asuinalueen vetovoimaisuutta ja erityislaatuisuutta, virkistymis- ja rentoutumismahdollisuuksia sekä alueen asukkaiden kiinnostusta luontoon.

Lisätietoja

EU-hanke Urban Nature Labs

Toimijat ja hankkeet

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.