Älyohjattavaa aurinkosähköä taloyhtiön omalta katolta Nummelassa

Aurinkopaneelit sekä lämmön talteenoton keräysputki kahden 3-kerroksisen kerrostalo taloyhtiön katolla Nummelassa. Kuva: Asunto-osakeyhtiö Väinämöisentie 5 Oy

Asunto-osakeyhtiö Väinämöisentie 5 Oy päätti toteuttaa energiaremontti- projektin, jo aiemmin toteutettujen energiaparannushankkeiden jatkoksi. Remontit tehtiin kahdessa kolmikerroksisessa asuinkerrostalossa, asunto-osakeyhtiön oman sloganin mukaisesti:

Irti maailmanmarkkinahinnoista

Väinämöisentie 5 asunto-osakeyhtiön slogan

Asunto-osakeyhtiö Väinämöisentie 5 Oy:ssä on kaikkiaan 64 asuntoa. Lähtötilanteena asunto-osakeyhtiössä käytettiin 75 kuutiota öljyä (750MWh). Aiemmin toteutettuja energiaparannushankkeita on mm. julkisivu- ja parvekeremontti, jonka jälkeen käytettiin 63 kuutiota öljyä (630 MWh), lämmön talteenotto ja ilmavesilämpöpumppujen asennus vuonna 2012, jonka jälkeen kokonaiskulutus n. 300 MWh, josta ostosähköä 180000-200000 kWh ja öljyä n 10-14 kuutiota. Väinämöisentie 5 on onnistunut aikaisempien parannushankkeiden myötä pudottamaan kulutusta yli 50% ja CO2 päästöjen arvioidaan pudonneen n. 70%. Vuoden 2020 alusta taloyhtiön pääasiallisena lämmitysjärjestelmänä toimii siis lämmön talteenottopumput sekä kaksi ilma-vesilämpöpumppua. Järjestelmä on toiminut vuodesta 2012 alkaen jo hybridijärjestelmänä ja tuottanut taloyhtiölle yli 1,5 kertaisesti oman investointinsa.

Ajankohtaiseksi tulleen kattoremontin ja lämmöntalteenottojärjestelmän huollon yhteyteen päätettiin selvittää vaihtoehtoja energiatalouden edelleen parantamiseksi ja päädyttiin asentamaan aurinkopaneelivoimala, jonka tuottama sähkö pystytään 90-prosenttisesti käyttämään talonyhtiön sisäisiin kulutustarpeisiin: omaan yleissähköön, lämminvesivaraajien sähkövastuksiin sekä uusiin sähköautojen lataustolppiin.

Aurinkosähkövoimalaa suunniteltaessa sovittiin projektin tavoitteiksi energian säästö, päästövapaan aurinkosähkön tuotanto, ostoenergian pienentäminen sekä sähköautojen lataamisen mahdollistaminen. Taloyhtiön hallitus perehtyi erilaisiin sähköä hyödyntäviin hybridiratkaisuihin ennen ryhtymistään kattoremonttiin. Käyntien lopputulemaksi tuli evästys ”Muistakaa tehdä tarpeeksi suuri voimala, ei liian pientä”

Kohteen kartoituksessa laskettiin kohteeseen sopiva aurinkosähköjärjestelmä sekä tuotannon älykäs varastointi hyödyntäen olemassa olevia lämminvesivaraajia niin lämmitys- kuin kuumavesipiireissä. Taloyhtiö, hankkeen tilaaja, päätti kartoituksen pohjalta tilata 34 MWh vuodessa aurinkosähköä tuottavan aurinkovoimalan. Lisäksi suunniteltiin kuuden auton latauspistejärjestelmä erilliselle piha-alueelle ja kartoitettiin 12 autoruudun laajennusosa tulevia tarpeita varten. Alueen asfaltti uusittiin (100m2) ja siihen vedettiin sähkökaapelit latauspisteille. Näille remonteille haettiin konsulttia käyttäen ARAn energiatukea. Sähköautojen käytön lisääntyessä taloyhtiö pystyy myymään kesäaikaisen ylijäämäsähkön auton omistajille käypään markkinahintaan ja yöaikaisessa latauksessa hyödyntämään omaa varausjärjestelmää sekä yösähköä.

Aurinkosähkövoimalan toteutus

Rakennuksissa uusittiin ensin vesikatto, katon uusinnassa huomioitiin sen päälle kelluvana tuleva aurinkosähkömekaniikka. Tämä on erittäin tärkeää, jotta aurinkosähköjärjestelmä ei vuosien kuluessa aiheuta kermikatolle ylimääräistä rasitusta.

Aurinkopaneelien asennus katolle toteutettiin noin neljässä päivässä, sen jälkeen asenneitiin invertteri sekä uusittiin sähkökeskus aurinkosähkön syöttämiseksi kiinteistön verkkoon.  Sähkökeskuksesta saadaan syötöt sekä lämminvesivaraajiin että sähköauton latauspisteille.

Järjestelmä on varustettu varaajan älyohjauksella, joka säätää varaajan vastusta 0-9kW välillä aurinkosähkön ylituottoa hyödyntäen. Voimalan tuotannon seuranta tapahtuu invertterivalmistajan portaalisivuston kautta. Koko hybridijärjestelmän LVI-suunnittelu tehtiin uudestaan, sillä sähkön mukaantulo muutti myös muiden laitteiden käyttöjärjestystä ja automaatio vaati muutoksia ja päivityksiä koko järjestelmän osalta. Ilman tätä kokonaisjärjestelmän muutosta ei taloyhtiö olisi saanut täyttä tehoa laitteistostaan.

Sähköautojen latauspisteiden toteutus

11 kW tehoisia sähköautojen latauspisteitä toteutettiin 6 kpl. Kaksi pisteistä ovat osakkaiden yleiseen käyttöön ja neljä vuokrataan, kun käyttäjiä ilmaantuu. Osakas voi vuokrata ruudun ja latauspisteen, hän maksaa siitä autopaikan kustannuksen lisäksi kuluttamastaan sähköstä 15-17c/kWh, mikä on sama kuin taloyhtiön ostosähkön kokonaishinta. Latauspaikka toimii omalla rfid-kortilla, joka käynnistää ja lopettaa latauksen. Autoruudun vuokra (30e/kk) peritään yhtiövastikelaskun yhteydessä ja tieto latauksesta sekä sähkön kulutuksesta menee isännöitsijän hallitsemaan pilvipalveluun, jonka pohjalta tapahtuu laskutus. Osakas itse voi seurata omaa kulutustaan ja printata raportit itselleen tai työnantajalleen halutessaan. Aurinkopaneelit, latauspisteet ja älyohjaus tuli kokonaisuutena Playgreen Oy:ltä.

Sähköauton lataustolppa, kuva: Asunto-osakeyhtiö Väinämöisentie 5 Oy

Säästöt syntyvät monista virroista

Taloyhtiölle odotettavissa oleva kustannussäästö muodostuu monesta osasta, kun lämminvesivaraajien sähkövastuksiin käytetään omaa sähköntuotantoa. Oma tuotanto on laskennallinen 34MWh/vuosi ja tällä korvataan ostosähköä. Kokonaisvaltaisen LVI-suunnitelman ja automaation avulla koko järjestelmän energiapiikit saatiin koko vuoden osalta laskuun. Tällä tasaamisella on iso merkitys koko vuoden ajan taloyhtiön  sähkölaskun tasoon ja ensi vuosi näyttää mikä todellinen säästö tulee olemaan.    Öljyn käytön määrä vähenee laskennallisesti 80%, eli oletettu säästö on n. 10 m3 eli n. 8000 euroa. Remontissa saatiin myös laaja potentiaali omaa sähkönmyyntiä osakkaiden tuleville sähköautoille, ja tämän myynnin tulevaisuus näyttää sähköautojen yleistymistahtia ajatellen lupaavalta. Lopuksi tulee vielä sähköyhtiöiden kanssa tehtävät verkkosopimusten päivitykset, joista myös odotetaan syntyvän jonkinlaisen vaihtokaupan seurauksena selkeää säästöä. Seuraava vuosi onkin optimoinnin vuosi, jolloin mitataan ja kokeillaan, jotta saadaan kaikki sujumaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.