Ilma-vesilämpöpumppu öljylämmityksen rinnalle Leino-Vihtavaaran kylätalossa

Ilma-vesilämpöpumpun avulla on vähennetty selvästi kiinteistön lämmitysöljyn kulutusta ja samalla säästetty lämmityskustannuksissa.

Leino-Vihtavaaran kylätalo rakennettu vuonna 1961, lämmitettävien kiinteistöjen koko yht. 575 m2 ja lämmitettävä tilavuus yht. 1894 m3

Asennetun ilma-vesilämpöpumpun nimellisteho 16 kW ja se on otettu käyttöön 11.9.2016

Laskennassa ei ole huomioitu mahdollisia lämmönjakojärjestelmän asennus/korjauskustannuksia, vaan pelkän ilma-vesilämpöpumppuyksikön investointikustannukset (14 000 €)

Toimenpiteestä aiheutuvat säästöt on laskettu polttoöljyn kulutuksen vähenemän tuomien säästöjen ja sähkönkulutuksen kasvun aiheuttamien kustannusten erotuksena

Lämmitysenergiat normitettu lämmitystarveluvuilla S17, saman rakennuksen vertailu

Energian kulutuksen muutosten tarkasteluväleinä vuoden mittaiset aikajaksot 11.9.2015–11.9.2016 ja 11.9.2016–11.9.2017

CO2-päästöjen vähenemä määritetty primäärienergiatarkastelun avulla

Laskennan oikeellisuuden määrittämiseksi tuloksia on vertailtu öljyn ostotilastoihin

Laskennassa käytetyt oletukset:

  • Sähköenergian kulutuksen kasvu aiheutuu ainoastaan ilma-vesilämpöpumpun käyttöönotosta
  • Sähköenergian hinta: 0,15 €/kWh
  • Polttoöljyn hinta: 0,85 €/l
  • Polttoöljyn energiasisältö: 10,02 kWh/l
  • Öljykattilan hyötysuhde: 0,85
  • Lämpöpumpun COP: 2,5
  • Sähkön energiamuotokerroin: 1,2
  • Polttoöljyn päästökerroin 261 kgCO2/MWh

Taulukko 1: Kiinteistön sähkön kulutukset ennen ja jälkeen ilma-vesilämpöpumpun asennusta, ja sen perusteella laskettu öljynkulutuksen vähenemä.

Sähköenergian kulutus
11.9.2015-11.9.2016 6350 kWh
11.9.2016-11.9.2017 34 023 kWh
sähköenergian kulutuksen kasvu 27 673 kWh
Pölttoöljyn kulutuksen vähentyminen 8654 l

Vuotuinen säästö vähentyneen öljynkulutuksen ansiosta arviolta 3200 €

 

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto hankkeelle Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku).

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.