Jäähallien energiankulutus kuriin Kouvolassa

Kouvolan kaupungilla on kiinnitetty huomiota isojen kiinteistöjen energiatehokkuuteen. Automaatiojärjestelmän ja LVI-ohjausprosessien uudelleen ohjelmointi Kouvolan jäähallissa on vähentänyt kaukolämmön kulutusta lähes puolella. Kylmätekniikkakontin vaihto Valkealan jäähallissa on tuonut peräti 75 % vähennyksen maakaasun tarpeeseen.

Valokuva jääkiekkopelistä Kouvolan jäähallissa.

Kouvolan jäähallin automaatiojärjestelmä uusittiin talvella 2021 vanhan järjestelmän pettäessä. Automaatiosaneeraus ja LVI-prosessien uudelleen ohjelmointi saatiin valmiiksi keväällä ja järjestelmää viritettiin ja hienosäädettiin koko syksy. ”Prosessien hienosäätö vei monta kuukautta, mutta oli lopputuloksen kannalta ratkaisevaa. Hallin prosessit ja olosuhteet on nyt saatu optimoitua, ja se näkyy energian säästöinä”, sanoo talotekniikan asiantuntija Marko Pirinen.  Käyttöönoton ja automaation hienosäädön jälkeen vakioitu kaukolämmön kulutus tippui Kouvolan jäähallissa n. 45 %.

Valkealan jäähallissa tehtiin muutoksia LVI-prosessiin ja jääradan kylmätekniikkakontti uusittiin kesällä 2021. Vanha kontti oli teknisesti huonossa kunnossa ja elinkaarensa lopussa. Uusi kylmätekniikkakontti käyttää kylmäaineena hiilidioksidia ja on energiatehokkaampi. Kylmätekniikkakontin saneerauksen yhteydessä myös hallin ilmankuivain uusittiin tehokkaammaksi sekä parannettiin kuivaimen ilmanvaihtokanavistoa. Valkealan jäähallin maakaasun kulutus on vähentynyt peräti 75 %.

Hukkalämpö hyötykäyttöön

Jäähalleista on mahdollista ottaa hyötykäyttöön lauhdelämpö, ja hyödyntää sitä myös lähellä olevissa muissa rakennuksissa. Kaikissa Kouvolan jäähalleissa hyödynnetään lauhdelämpöä niiden lämmityksessä.

Kouvolan jäähallissa saatiin prosessien tehostamisen myötä lauhdelämpö entistä paremmin hyötykäyttöön ilmanvaihdossa ja lämmitysverkostoissa. Lisäksi ilmanvaihdon kuivaus, joka vie paljon energiaa saatiin energiataloudellisemmaksi.

Valkealassa uuden kylmätekniikkakontin lauhdelämpöä hyödynnetään aiempaa tehokkaammin. Se johdetaan nyt tehokkaammin hallin lämpimän käyttöveden lämmitykseen, patteriverkostoon, ilmanvaihtokojeiden lämmityspattereille ja ilmankuivaimen esilämmitykseen.

Lisätietoja:

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto hankkeelle Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku).

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.