Jalotus edistää kestävää ja yhteisöllistä kiertotaloutta

Jalotus on kestävää elämäntapaa edistävä yhteisöllinen kiertotalouskeskus. Keskus tarjoaa ihmisille mahdollisuuden oppia ja toteuttaa kiertotaloutta.

Kuvat: Sini Leskinen

Kestävä kiertotalousyhteisö

Jalotuksen perustaja Anna Evilä ja Jalotus ry:n hallituksen puheenjohtaja Lauri Helle istuvat kahville Keravan kartanon entisöityyn saliin. Helle on itse nimitetty Jalotuksen päämestari. Evilä puolestaan tituleeraa itseään luovaksi päälliköksi. Titteleistä iso osa on kuitenkin vain ironiaa.

”Tavoite on, että tämä yhteisö pyörisi omalla voimallaan ilman sen kummempaa hallinnosta vastaavaa porukkaa”, Helle sanoo.

Helle ja Evilä arvostavat vanhaa kartanomiljöötä. Kiertotaloutta on jo pelkästään alueen rakennuksista huolehtiminen.

Kiertotalousyhteisö, jota Evilä ja Helle nimittävät kollektiiviksi, koostuu kiertotaloudesta kiinnostuneista ihmisistä, yrittäjistä ja yrityksistä. Jalotus ry vastaa alueen ylläpidosta ja vuokranmaksusta, varsinaiset palvelut tulevat kollektiivin yrittäjiltä.

Kartanolta löytyy mm. puutyöverstas, ompelukoneita, Green-Care toimintaa, viljelypalstoja, kahvila ja kalankasvattamo. Kollektiivi järjestää myös erilaisia kursseja, joista löytyy tietoa Jalotuksen verkkosivuilta ja Facebookista.

Kaiken toiminnan keskiössä ovat kestävä kuluttamien, ruoantuotanto, asuminen ja luontosuhteen ylläpitäminen. Yhteisö pyrkii energiaomavaraisuuteen ja suljettuun ravinnekiertoon, mikä tarkoittaa mm. toiminnassa syntyvän biojätteen kierrättämistä ravinteeksi viljelyyn.

Kiertotaloutta kaikkialla

Jalotuksen luoma kiertotalouden toimintamalli ei ole sidottu fyysiseen yhteisöön. Eri toimintatavat ovat irrallisia toisistaan ja mahdollisia toteuttaa itsenäisinä kokonaisuuksina. Jalotuksella halutaan murtaa kiertotalouden läpilyöntiä hidastavaa ajatusta siitä, että kiertotalous ei voi olla hajautettua.

Helteen mukaan monissa kaupungeissa vastaava toimintaa on jo olemassa, sitä ei vain ole tunnistettu.

Usein kaupunkien eri toimialat eivät tiedä toisistaan tai osaa viestiä niistä mahdollisuuksista, joita toiminta pitää sisällään. Me olemme sparranneet kaupunkeja, että pelkästään yksi, tiedot yhteen kokoava verkkosivu voi riittää siihen, että hommassa pääsee alkuun.

Kiertotalous nähdään usein isojen massojen liikutteluna. Rakennusmateriaalit ja jätteet kiertävät suuressa mittakaavassa. Evilä tarkentaa, että Jalotuksessa ei ole kyse tästä. Tarkoitus on puuttua kuluttamiseen jo ennen kuin jätettä syntyy.

Toiminnan tavoitteena on, että kiertotaloudesta ei tarvitsisi enää puhua erikseen vaan se olisi osa ihmisten arkea. Helle kuitenkin muistuttaa, ettei maailmaa voi saada valmiiksi lyhyessä ajassa. Ihmisten kulutustottumuksien, ajatusmallien ja arvomaailman muuttaminen vaatii aikaa.

Kartanon navetassa sijaitsevassa verstaassa järjestetään puutyökursseja yhteistyössä Keravan opiston kanssa.

Kiertotaloutta ja ekoelämää vähän kerrallaan

Jalotuksella on huomattu, että kestävään elämäntapaan kohdistuu usein ennakkoluuloisia ajatuksia. Elääkseen kestävästi on oltava umpivegaani ja jätettävä autoilu täysin.

Laatikkoviljelmät ovat osa yhteisön tavoittelemaa ravinnekiertoa. Viljelmiä on tarkoitus lannoittaa Kartanolla kierrätetyillä ravinteilla.

Helle pitää ehdottomuutta vääränä asenteena, hän kannustaa aloittamaan arjen yksinkertaisista asioista.

”Me yritämme kitkeä näitä ääripäähän vedettyjä ajatuksia ja viestiä, että alkuun voi vaikka lisätä ruokavalioon yhden kasvisruoka-aterian viikossa tai opetella kasvattamaan basilikaa parvekkeella. Tietoisuus kasvaa, kun tekee ja opettelee korjaamaan farkkujen rikkinäisen vetoketjun sen sijaan, että painelee suoraan ostamaan uusia.”

Kiertotalouskeskus tarjoaa mahdollisuuden tutustua erilaisiin kestävän elämäntavan osa-alueisiin. Kartanon alue on eräänlainen kestävän elämän kokeilulaboratorio, josta voi ammentaa ideoita omaan elämäntapaan.

Evilä summaa, ettei tavoitteena ole valita heti kaikkia, vaan alkuun ne itselle sopivimmat.

”Minua esimerkiksi kiehtoo fillaripuoli, se miten pyörien kunnostamisesta ja taakkapyörien valmistamisesta voisi saada yhteiskunnallisen yrityksen. Kiinnostuksesta se lähtee, ja niin Jalotuskin on kehittynyt: yksittäisten ihmisten intohimon ansiosta.”

Lisätietoa

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto toimijalle Jalotus.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.