Jyväskylässä toteutetaan asukkaiden ideoita arjen kiertotalouden helpottamiseksi

Jyväskylässä edistetään arjen resurssiviisautta ja kiertotaloutta ketterien kokeilujen avulla. Kokeilujen ideat saadaan suoraan alueen asukkailta, yrityksiltä, yhdistyksiltä ja muilta toimijoilta. Ideakilpailun pohjalta valitaan toteuttamiskelpoisimmat ideat ja ratkaisut toteutettavaksi yhdessä yhteistyökumppanien kanssa

Lastipyörä

Kuva: Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry / Minka Pummila”Järjestimme yhteensä kolme ideakilpailua, joihin asukkaat ja muut alueen toimijat saattoivat osallistua. Ideakilpailuun sai jättää jonkin arjen kiertotaloushaasteen, johon kaipasi ratkaisua, esimerkiksi liittyen käytöstä poistuneiden materiaalien uusiokäyttöön tai jätteen määrän ehkäisemiseen. Samalla sai esittää jo mielessä muhineen ratkaisun johonkin vastaavaan haasteeseen,” kertoo hankkeen projektipäällikkö Outi Manninen Jyväskylän kaupungilta.

Tähän mennessä hankkeessa on toteutettu yhteensä kaksitoista kokeilua. Kokeilujen avulla on testattu muun muassa kalusteiden kierrätystä opiskelija-asuntoloissa, liikkuvaa korjauspajaa, eri jätejakeiden lajittelun ja kierrätyksen parantamista taloyhtiöissä, mediataiteen laitelainaamotoimintaa, yhteiskäyttöautoa opiskelijoiden käytössä sekä ruokahävikin pienentämistä koulun ruokalassa. Vuosina 2022-2023 toteutukseen tulee vielä noin 6-7 uutta kokeilua syksyn 2021 ideahaun perusteella.

Kokeilut ovat yleensä lyhyitä, noin parin kuukauden mittaisia testijaksoja, joissa asukkaat, yritykset, organisaatiot tai muut toimijat voivat ketterästi kokeilla jotain uutta tapaa toimia, samalla vähentäen jätteen syntyä, edistäen materiaalien uusiokäyttöä tai parantaen tavaroiden ja palvelujen yhteiskäyttöä.

Pääosa kokeiluista on keskittynyt jätteen määrän vähentämiseen ja jätteiden kierrätyksen tehostamiseen, mutta myös jakamistalouden oppeja on haettu laitelainaamo- ja yhteiskäyttöautokokeiluilla.

Projektipäällikkö Outi Manninen, Jyväskylän kaupunki

Kokeilujen kolmannella kierroksella haettiin jälleen erilaisia ja monipuolisia kiertotaloutta edistäviä kokeiluideoita. Kolmas ja hankkeen viimeinen ideakilpailu toteutettiin loka-marraskuussa 2021. Ideahaku tuotti yhteensä 47 kokeiluideaa. Ideoita saatiin laajasti eri materiaalien ja tavaroiden kierrätykseen ja uusiokäyttöön, perinteisempään jätteiden lajitteluun ja keräykseen, tavaroiden, tilojen ja palvelujen jakamiseen ja yhteiskäyttöön sekä yleisesti erilaisiin tapoihin edistää resurssiviisasta ja kiertotalouden mukaista kestävää elämäntapaa Jyväskylässä.

Kokeilut ovat osa valtakunnallista CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta -hanketta, jossa Jyväskylän kaupunki toteuttaa käyttäjälähtöisiin kiertotalouskokeiluihin perustuvaa osahanketta. Osahankkeen tavoitteena on edistää kiertotalouden toteutumista etsimällä uusia ratkaisuja arjen kestävyyshaasteisiin: kuinka tavallinen kuluttaja voisi arjen pienillä valinnoillaan elää resurssiviisaammin, kierrätystä, jakamista ja uudelleen käyttöä edistäen.

Kahden ensimmäisen ideahaun kokeilut olivat:

 • Laitelainaamo-sovellus
 • Liikkuva korjauspaja
 • Puutarhajäte mullaksi -palvelu
 • Siivouspäivä 2.0
 • Opiskelijatalon kierrätyskontti
 • Biokaasuautoilu tutuksi
 • Taloyhtiöiden muovinkeräys ja -lajittelu
 • Lajittelu helpoksi kotitalouksissa
 • Arjen ilmastotekoja Jyväskylässä
 • Yhteiskäyttöautot tutuksi Jyväskylän opiskelijoille
 • Kestävämpi ateriapalvelu
 • Eroon kertakäyttömuovista – turha muovi pois terveydenhuollosta

 

Lisätietoa:

Lisätietoa Jyväskylän kokeiluista:

Yhteystiedot:

Ympäristöasiantuntija Outi Manninen, Jyväskylän kaupunki
outi.manninen(at)jyvaskyla.fi

 

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto hankkeelle CIRCWASTE - Kohti kiertotaloutta.
Circwaste-hanke saa EU:lta rahoitusta, jolla hankkeen materiaalit on tuotettu. Materiaaleissa esitetty sisältö edustaa kuitenkin ainoastaan hankkeen omia näkemyksiä, joista EU:n komissio ei ole vastuussa.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.