Muovipakkausten lajittelu työpaikassa – kokeilu Palokan hammashoitolassa

Lajittelupisteen järjestäminen ja etenkin muovipakkausten lajittelu työpaikalla saattaa olla toisinaan haastavaa. Päänvaivaa aiheuttavat kysymykset siitä, mitä muovinkeräykseen saa laittaa, millaisia keräysastioita tulee hankkia, miten ne kannattaa sijoittaa, ja miten henkilökunta sitoutetaan muovipakkausten lajitteluun.

Jyväskylässä tartuttiin syksyllä 2021 tähän haasteeseen. Kaupungissa toteutetaan nimittäin kiertotalouden edistämiseen liittyviä kokeiluja osana Circwaste -osahankkeen käyttäjälähtöisiä kokeiluja, joista yksi toteutetuista kokeiluista oli ”muovien lajittelu ja kierrätys Palokan hammashoitolassa”.

Kokeilun tavoitteena oli kartoittaa, millaista muovipakkausjätettä terveydenhuollossa syntyy, mistä se on peräisin, ja miten lajittelu saadaan järjestettyä mahdollisimman vaivattomaksi. Kokeilun kohteena olevassa Palokan hammashoitolassa ei ollut ennen kokeilun aloittamista laisinkaan keräystä muovipakkauksille.

Vastuiden jako ja sopimukset kannattaa tehdä siten, että lajittelu ja jäteastioiden tyhjentäminen olisi mahdollisimman vaivatonta ja selkeää. – Paula Wilkman, Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry

Lajittelupisteeseen selkeyttä ja järjestelmällisyyttä

Kokeilu aloitettiin kartoittamalla hammashoitolan sen hetkinen jätteiden lajittelun tilanne. Kartoitus tehtiin kyselyllä henkilöstölle ja tiloihin tehdyllä tutustumiskäynnillä. Kyselyn perusteella henkilökunta toivoi nykyistä selkeämpää ohjeistusta lajitteluun, helpompia lajittelutapoja sekä keräysastioita muovipakkauksille.

Kartoituksessa selvitettiin myös jätteiden syntypaikat ja tyypit. Kartoituksessa kävi ilmi, että muovipakkausjätettä syntyy eniten tavaran purkamisesta taukohuoneissa ja varastoissa. Taukohuoneiden muovipakkausjäte on pääasiassa peräisin elintarvikepakkauksista, kuten einesrasioista ja leipäpusseista, kun taas varastoissa syntyvä muovijäte on pakkausjätettä, kuten kuplamuovia, muovipusseja, styroksia ja muovirasioita. Kyseisissä tiloissa oli lajitteluastiat muille jätteille paitsi muovipakkauksille. Kaikkien lajitteluastioiden merkinnät olivat kuitenkin puutteellisia tai niitä ei ollut laisinkaan. Hoitohuoneissa sen sijaan syntyy enimmäkseen sekajätettä.

Seuraavassa vaiheessa taukohuoneisiin ja varastoihin hankittiin lajitteluastiat muovipakkauksille. Lisäksi kiinteistömanageri toi muovinkeräysastian kiinteistön jätekatokseen.

Lajitteluohjeistusta ja jäteastioiden merkintöjä selkeytettiin, ja muovipakkauksille tehtiin erillinen ohjeistus. Tiloihin toimitettiin kattavat lajitteluohjeet, jotka kiinnitettiin näkyvälle paikalle. Lisäksi lajitteluastioihin kuuluva jäte merkittiin selkeästi. Lajitteluohjeistuksissa hyödynnettiin jätteenkäsittely-yhtiön Mustankorkean luvalla heidän jätesymboleja niiden tunnistettavuuden vuoksi.

Kuva 2. Tilojen lajitteluohjeistuksia selkeytettiin kaikkien jätejakeiden osalta. Kuva: 2loops.

Lopputuloksena tyytyväinen henkilöstö ja ohjaava toimintamalli

Muovipakkausten lajittelun järjestäminen hammashoitolassa onnistui hyvin. Henkilökunta oli motivoitunut lajittelemaan, mitä auttoi jo aikaisempi toimintatapa muiden jätteiden lajittelusta. Henkilöstö koki lajitteluohjeistuksen ja astiamerkintöjen helpottavan lajittelua, ja myös muovipakkausten lajitteluun oltiin tyytyväisiä.

 

Henkilökunnalle tehtiin palautekysely ennen kokeilua ja sen jälkeen. Kuva: 2loops/JAPA ry.

Kokeilun lopuksi luotiin tiivis prosessia kuvaava toimintamalli, jota voidaan soveltaa missä tahansa organisaatiossa. Toimintamallissa on kuusi askelta, joita seuraamalla muovipakkausten tai muun jätteen lajittelu on helppo järjestää työpaikalla. Lisäksi kokeilun aikana kokeiltiin palvelumuotoilua, jonka avulla voidaan hahmottaa ja kiteyttää erilaisia prosesseja selkeiksi konsepteiksi. Toteutettu toimintamalli on esimerkki tästä.

Kokeilu toteutettiin yhteistyössä muotoilutoimisto 2loopsin kanssa.

Kuusi askelta muovin lajitteluun

1. Kartoita

Selvitä, millaista muovipakkausjätettä tulee, minne keräysastiat voisi sijoittaa ja minkä kokoisia astioita tarvitaan. Kirjaa yleisimmät muovijätteet ja katso lajitteluohjeet Mustankorkean jätehausta.

2. Hanki

Hanki lajitteluastiat sisätiloihin ja muovinkeräysastia ulos. Tee sopimus muovinkeräysastian tyhjentämisestä Mustankorkean kanssa.

3. Ohjeista

Tulosta yleinen lajitteluohje sekä muovipakkausten lajitteluohje. Kiinnitä ohjeet näkyvään paikkaan, esimerkiksi kaapin oveen. Tulosta muovijätteen symblit jokaiselle astialle. Ohjeet kannattaa laminoida kestävyyden vuoksi, jonka jälkeen ne voi kiinnittää esimerkiksi sinitarralla.

4. Tiedota

Tiedustele maksutonta lajitteluneuvontaa Mustankorkealta. Valitse yksikköösi yhdestä kahteen kierrätysvastaavaa, jotka opastavat tarvittaessa muuta henkilökuntaa lajittelussa. Informoi keräyksen järjestämisestä.

5. Vastuuta

Selvitä, kuka tai ketkä tyhjentävät lajitteluastiat ja huolehtivat jätteen sisätiloista ulos keräysastiaan. Määrittele myös henkilö, joka seuraa keräyksen toimivuutta.

6. Seuraa

Yhteenvetona selvitä, toimivatko lajittelu- ja keräysastiat sisällä ja ulkona, ja onko tyhjennysväli riittävä. Tee tarvittavat muutokset.

Teksti: Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry:n koordinaattori Paula Wilkman.

Lisätietoja

Jyväskylän kaupungin käyttäjälähtöiset kokeilut -osahanke ja toteutetut kokeilut 

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto  CIRCWASTE - Kohti kiertotaloutta.
Circwaste-hanke saa EU:lta rahoitusta, jolla hankkeen materiaalit on tuotettu. Materiaaleissa esitetty sisältö edustaa kuitenkin ainoastaan hankkeen omia näkemyksiä, joista EU:n komissio ei ole vastuussa.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.